banner

Khoa Luật

Dựa trên nền tảng của khoa Luật thành lập năm 1995, tháng 6 năm 2017, trường Đại học Văn Lang bắt đầu tuyển sinh trở lại hai ngành Luật và Luật Kinh tế. Đến nay, Khoa Luật đã đào tạo được 5 khóa với gần 2000 sinh viên. Năm 2021, có 135 sinh viên khóa đầu tiên tốt nghiệp, lấy bằng cử nhân luật, bổ sung nguồn nhân lực có trình độ cao trong lĩnh vực pháp luật, phục vụ cho mục tiêu phát triển đất nước ở thời kỳ mới. 

Mục lục
Thành tựu & Con số nổi bật

Những giải thưởng, thành tựu mà Khoa Luật đã đạt được vô cùng đa dạng và phong phú.

Xem thêm
Xem thêm
40+
đội ngũ giảng dạy chất lượng cao, mang đến kiến thức mới mẻ tư duy sáng tạo
1700+
sinh viên được đào tạo trong môi trường hiện đại chuyên nghiệp
30+
đối tác doanh nghiệp trong và ngoài nước

Đặc điểm nổi bật

Khoa Luật sở hữu những đặc điểm nổi trội trong chương trình đào tạo nhằm mang đến trải nghiệm học tập hiệu quả cho sinh viên.
image
Các ngành đào tạo
Khoa hiện tại đào tạo 3 ngành chính.
Khám phá các ngành
Đối tác chiến lược
Tin tức & Sự kiện
Xem thêm