banner

Hỗ trợ Tài chính bậc Đại học

 Văn Lang luôn lấy người học làm trung tâm cho cốt lõi giáo dục của mình, vì thế Nhà trường ban hành nhiều chính sách hỗ trợ tài chính và miễn giảm học phí để hỗ trợ và đồng hành cùng sinh viên chinh phục hành trình đại học.
 

GÓI HỖ TRỢ
GÓI VAY VỐN
GÓI HỖ TRỢ
GÓI VAY VỐN
GÓI HỖ TRỢ
pattern
Gói hỗ trợ cho gia đình cựu sinh viên
Mức hỗ trợ: 10%

Tổng quan: 

 • Dành cho sinh viên có cha mẹ hoặc anh chị em từng tốt nghiệp tại Trường Đại học Văn Lang. 

Điều kiện: 

 • Bằng tốt nghiệp và tham gia hội cựu sinh viên của cha/mẹ/anh/chị/em ruột của sinh viên 

Cách đăng ký: 

 • Sinh viên nộp đơn xin hỗ trợ tài chính đến văn phòng Khoa/Viện đang theo học 
 • Hạn chót: 06/05/2024
pattern
Gói hỗ trợ cho người thân đang học cùng trường
Mức hỗ trợ: 12%-20%

Tổng quan: 

 • Dành cho sinh viên có cha/mẹ/anh/chị/em ruột đang theo học tại trường. 

Điều kiện: 

 • 12%: Sinh viên có 1 anh/chị/em ruột đang theo học 
 • 15%: Sinh viên có 2 anh/chị/em ruột đang theo học 
 • 20%: Sinh viên có 3 anh/chị/em ruột đang theo học 
 • 12%: Sinh viên có cha/mẹ ruột cùng học tại trường 

Cách đăng ký: 

 • Sinh viên nộp đơn xin hỗ trợ tài chính đến văn phòng Khoa/Viện đang theo học 
 • Hạn chót: 06/05/2024
pattern
Chính sách tri ân với gia đình có công với đất nước
Mức hỗ trợ: 15%

Tổng quan

 • Dành cho sinh viên có cha mẹ là thương binh/bệnh binh/liệt sĩ; con của người có công với cách mạng. 

Điều kiện: 

 • Giấy xác nhận/ thẻ thương binh/bệnh binh/bằng khen, giấy chứng nhận người có công với cách mạng. 

Cách đăng ký: 

 • Sinh viên nộp đơn xin hỗ trợ tài chính đến văn phòng Khoa/Viện đang theo học 
 • Hạn chót: 06/05/2024
pattern
Chính sách ưu tiên đa dạng văn hóa, dân tộc ở VLU
Mức hỗ trợ: 20%

Đối tượng

 • Dành cho sinh viên dân tộc thiếu số ít người

Điều kiện:

 • Giấy khai sinh/CCCD của sinh viên (ghi rõ dân tộc).
 • Thuộc các dân tộc rất ít người: Ơ Đu, Pu Péo, Si La, Rơ Măm, Brâu, Cống, Bố Y, Mảng, Lô Lô, Cờ Lao, Ngái, La Ha, Pà Thẻn, Lự, Chứt, La Hủ.

Cách thức đăng ký:

 • Sinh viên nộp hồ sơ xin hỗ trợ tài chính về văn phòng Khoa/Viện đang theo học.
 • Hạn chót: 06/05/2024
pattern
Chính sách hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn
Điều kiện 30%

Dành cho học sinh thuộc hộ nghèo/cận nghèo, mồ côi cha mẹ.

Điều kiện

 • Giấy chứng nhận/ sổ hộ nghèo hoặc giấy xác nhận của chính quyền địa phương năm 2023.
 • Giấy chứng tử và giấy xác nhận khó khăn của chính quyền địa phương năm 2023.

Cách thức đăng ký:

 • Sinh viên nộp hồ sơ xin hỗ trợ tài chính về văn phòng Khoa/Viện đang theo học
 • Hạn chót: 06/05/2024
Điều kiện 15%

Sinh viên có cha/mẹ là cán bộ, công nhân viên chức mắc bệnh nghề nghiệp hoặc bị tai nạn lao động.

Điều kiện:

 • Quyết định trợ cấp hoặc giấy chứng nhận của địa phương/ cơ quan có thẩm quyền

Cách thức đăng ký:

 • Sinh viên nộp hồ sơ xin hỗ trợ tài chính về văn phòng Khoa/Viện đang theo học
 • Hạn chót: 06/05/2024
Điều kiện 20%

Dành cho sinh viên có gia đình thuộc diện hộ cận nghèo

Điều kiện

 • Giấy chứng nhận/ sổ hộ cận nghèo; xác nhận của địa phương năm 2023.

Cách thức đăng ký:

 • Sinh viên nộp hồ sơ xin hỗ trợ tài chính về văn phòng Khoa/Viện đang theo học
 • Hạn chót: 06/05/2024
pattern
Chính sách hỗ trợ sinh viên khuyết tật
Mức hỗ trợ: 30%

Đối tượng: Dành cho sinh viên khuyết tật

Điều kiện: Hồ sơ chẩn đoán của bệnh viện, giấy chứng nhận.

Cách thức đăng ký:

 • Sinh viên nộp hồ sơ xin hỗ trợ tài chính về văn phòng Khoa/Viện đang theo học.
 • Hạn chót: 06/05/2024
pattern
Gói hỗ trợ cho cán bộ - giảng viên - nhân viên thuộc tập đoàn Giáo dục Văn Lang
Mức hỗ trợ: 30%-50%

Tổng quan:

 • Dành cho sinh viên có cha mẹ hiện đang là giảng viên cơ hữu, cán bộ, nhân viên tại Trường Đại học Văn Lang và các đơn vị thành viên Tập đoàn Giáo dục Văn Lang. 

Điều kiện: 

 • 50%: cha mẹ của sinh viên hiện đang có hợp đồng chính thức có thời gian từ 1 năm trở lên với trường.
 • Thời gian áp dụng: hiệu lực khi cha/mẹ sinh viên vẫn còn là nhân viên chính thức tại thời điểm sinh viên nộp học phí 
 • 30%: cha mẹ của sinh viên hiện đang có hợp đồng chính thức có thời gian từ 1 năm trở lên với các công ty thành viên thuộc Tập đoàn Giáo dục Văn Lang.
 • Thời gian áp dụng: hiệu lực khi cha/mẹ sinh viên vẫn còn là nhân viên chính thức tại thời điểm sinh viên nộp học phí 
 • 20%: Cha/mẹ hoặc anh/chị/em ruột của SV hiện đang có hợp đồng chính thức hoặc có giấy xác nhận công tác của ban lãnh đạo trường THPT đối tác.
 • Thời gian áp dụng: hiệu lực khi cha/mẹ hoặc anh/chị/em ruột sinh viên vẫn còn là nhân viên chính thức của trường tại thời điểm nộp học phí.

Cách đăng ký:

 • Sinh viên chờ thông tin thông báo đăng ký Hỗ trợ tài chính từng học kỳ tại mail cá nhân trường cấp.
 • Sinh viên nộp đơn xin hỗ trợ tài chính đến văn phòng Khoa/Viện đang theo học.
 • Hạn chót: 06/05/2024. 
*
*
*
Chọn ngành quan tâm