banner

Luật Kinh tế

Ngày càng nhiều doanh nghiệp tìm kiếm nhân lực có thể đảm nhận trách nhiệm pháp lý, tư vấn các chính sách pháp luật phục vụ hoạt động kinh doanh. Vì vậy, Luật Kinh tế đang trở thành một ngành học được nhiều người quan tâm.  

Giới thiệu chung

Tại VLU, ngành Luật Kinh tế cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về pháp luật, thực tiễn pháp lý trong kinh doanh. Học ngành này, sinh viên có khả năng nghiên cứu và xử lý những vấn đề pháp lý đặt ra trong thực tiễn hoạt động kinh doanh và quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp.

Mã Ngành

7380107 

Thời gian đào tạo

4 năm

Văn Bằng

Cử nhân ngành Luật Kinh tế

Tổ hợp môn

A00: Toán – Lý – Hóa   

A01: Toán – Lý – Tiếng Anh   

C00: Ngữ Văn – Lịch Sử –  Địa Lý

D01: Toán – Ngữ Văn – Tiếng Anh  

Đặc điểm nổi bật của chương trình đào tạo

Ngành Luật Kinh tế định hướng đào tạo ứng dụng, kết hợp lý thuyết và các hoạt động mô phỏng, thực hành: phiên tòa giả định, ngày hội pháp luật, tham gia phiên tòa thực tế.

Định hướng ứng dụng

Định hướng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng theo định hướng ứng dụng, có kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm đáp ứng nhu cầu xã hội.

Nội dung đào tạo tiệm cận quốc tế

Chương trình đào tạo của ngành Luật Kinh tế được đối sánh với chương trình đào tạo tốp 100 trên thế giới đó là Đại học Bristol (Anh) và Đại học Monash (Úc).

Tiếng Anh chuyên ngành

Đào tạo trình độ Tiếng Anh tương đương IELTS 6.0. Chương trình được xây dựng với định hướng chuyên sâu về Luật Kinh tế để định hướng nghề nghiệp cho sinh viên.

Tập trung huấn luyện kỹ năng

Chương trình đào tạo cung cấp kỹ năng chuyên môn như: kỹ năng đàm phán, giải quyết tranh chấp, kinh doanh thương mại và các vấn đề chuyên sâu về luật thuế, ngân hàng, doanh nghiệp, đầu tư, bất động sả
...Xem thêm

Học tập thông qua trải nghiệm

Sinh viên ngành Luật Kinh tế được diễn án trong nhiều tiết học. Chương trình thiết kế kỳ thực tập 10 tuần ở doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động ngành Luật Kinh tế để trải nghiệm thực tế
...Xem thêm

Năng lực đầu ra

Chương trình đạo tạo hướng đến các năng lực đầu ra cho người học ở ba nhóm kiến thức, bao gồm: kỹ năng và năng lực tự chủ, tinh thần trách nhiệm.
image
Cấu trúc chương trình học

Chương trình đào tạo được thiết kế hiệu quả để người học vừa tiếp thu kiến thức và áp dụng thực tế theo từng năm học.

1. Xem Mô tả Chương trình đào tạo

2. Xem Đề cương chi tiết

Năm 1
Năm 2
Năm 3
Năm 4
 • Anh văn 1 (IELTS) 
 • Logic học pháp lý 
 • Lý luận về Nhà nước và pháp luật 
 • Luật Hiến pháp 
 • Triết học Mác - Lênin 
 • Tin học cơ bản 
 • Giáo dục quốc phòng 
 • Kinh tế học đại cương 
 • Anh văn 2 (IELTS) 
 • Tâm lý học đại cương 
 • Kỹ năng mềm 
 • Giáo dục thể chất 1 
 • Những vấn đề chung về Luật Dân sự, tài sản và quyền thừa kế 
 • Anh văn 3 (IELTS) 
 • Luật Hành chính 
 • Lịch sử Nhà nước và pháp luật 
 • Nhóm tự chọn (1 trong 2 học phần): Lễ tân ngoại giao và Phương pháp nghiên cứu Luật học 

Phương pháp học tập, giảng dạy và đánh giá

Sinh viên ngành Luật Kinh tế được học tập trong môi trường cởi mở với phương pháp giảng dạy và đánh giá đa dạng, tiên tiến.
image
Triển vọng nghề nghiệp

Học ngành Luật Kinh tế, khi ra trường bạn dễ dàng chọn lựa việc làm với mức lương hấp dẫn và khả năng thăng tiến cao với các nhóm nghề nghiệp.

Nhóm 1: Làm việc trong các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư của nước ngoài (FDI), khu vực doanh nghiệp tư nhân cả trong và ngoài nước.
Nhóm 2: Làm việc trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan bảo vệ pháp luật (như Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cơ quan thi hành án, Cơ quan điều tra …), Tổ chức chính trị - xã hội.
Nhóm 3: Làm việc tại các tổ chức bổ trợ tư pháp bao gồm: tổ chức hành nghề Luật sư, quản tài viên, tổ chức đấu giá tài sản, trọng tài thương mại, tổ chức giám định tư pháp, tổ chức hành nghề Công chứng, văn phòng Thừa phát lại.
Nhóm 4: Tham gia giảng dạy, làm việc, nghiên cứu tại các cơ sở nghiên cứu hoặc các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.
Nhóm 5: Làm việc tại các tổ chức phi chính phủ, liên chính phủ hoặc các tổ chức quốc tế có các hoạt động liên quan đến các vấn đề pháp luật.
Học ngành Luật Kinh tế, khi ra trường bạn dễ dàng chọn lựa việc làm với mức lương hấp dẫn và khả năng thăng tiến cao.
Học ngành Luật Kinh tế, khi ra trường bạn dễ dàng chọn lựa việc làm với mức lương hấp dẫn và khả năng thăng tiến cao.

*
*
*
Chọn ngành quan tâm