banner

Luật

Chương trình đào tạo cử nhân ngành Luật cung cấp cho người học những kiến thức nền tảng về Nhà nước và pháp luật, kiến thức chuyên sâu về Luật Dân sự/Luật Hình sự. Sau khi tốt nghiệp, người học có năng lực thực hành nghề nghiệp, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo.

Giới thiệu chung

Ngành Luật định hướng đào tạo ứng dụng, kết hợp lý thuyết và các hoạt động mô phỏng, thực hành: phiên tòa giả định, ngày hội pháp luật, tham gia phiên tòa thực tế. 

Mã Ngành

7380101

Văn Bằng

Cử nhân ngành Luật

Tổ hợp môn

A00: Toán – Lý – Hóa   

A01: Toán – Lý – Tiếng Anh   

C00: Ngữ Văn – Lịch Sử –  Địa Lý

D01: Toán – Văn – Tiếng Anh

Thời gian đào tạo

4 năm

Đặc điểm nổi bật của chương trình đào tạo

Ngoài nội dung và kỹ năng chuyên ngành, chương trình đào tạo chú trọng giảng dạy tiếng Anh cơ bản và tiếng Anh chuyên ngành, đào tạo tin học.

Định hướng ứng dụng

Chương trình đào tạo cử nhân ngành Luật là đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng theo định hướng ứng dụng, có kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm phù hợp với tiến trình phát triển kinh t
...Xem thêm

Tiệm cận với thế giới

Chương trình đào tạo của ngành Luật được đối sánh, tham khảo với chương trình thuộc top 100 trên thế giới là Đại học Bristol (Anh) và Đại học Monash (Úc).

Tiếng Anh hội nhập - định hướng nghề nghiệp

Đào tạo trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 6.0, được xây dựng hai chuyên sâu gồm Luật Dân sự và Luật Hình sự để sinh viên lựa chọn góp phần định hướng nghề nghiệp cho sinh viên.

Thành thạo kỹ năng

Chương trình tập trung đào tạo nhiều kỹ năng chuyên môn như: kỹ năng đàm phán, soạn thảo, tư vấn và giải quyết tranh chấp về hợp đồng, kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ dân sự, kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ á
...Xem thêm

Học tập thông qua trải nghiệm

Sinh viên ngành Luật được diễn án trong nhiều học phần như: tố tụng dân sự, tố tụng hình sự, tố tụng hành chính. Chương trình đào tạo thiết kế kỳ thực tập 10 tuần ở doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có s
...Xem thêm

Năng lực đầu ra

Chương trình đào tạo cử nhân Luật được xây dựng trên cơ sở đảm bảo người học đạt kiến thức, kỹ năng và năng lực tự chủ và tinh thần trách nhiệm.
image
Cấu trúc chương trình học

Chương trình đào tạo được thiết kế hiệu quả để người học vừa tiếp thu kiến thức và áp dụng thực tế theo từng năm học. 

Năm 1
Năm 2
Năm 3
Năm 4

Học phần giáo dục đại cương và cơ sở ngành

 • Anh văn 1 
 • Logic học pháp lý 
 • Giáo dục quốc phòng 
 • Tin học cơ bản 
 • Triết học Mác – Lê nin 
 • Lý luận Nhà nước và pháp luật 
 • Luật Hiến pháp 
 • Những vấn đề chung về Luật Dân sự, tài sản và quyền thừa kế 
 • Lịch sử Nhà nước và pháp luật 
 • Luật Hành chính 
 • Anh văn 2 (IELTS) 
 • Giáo dục thể chất 1 
 • Kỹ năng mềm 
 • Pháp luật về hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng 
 • Pháp luật về chủ thể kinh doanh 
 • Anh văn 3 (IELTS)

Phương pháp học tập, giảng dạy và đánh giá

Sinh viên ngành Luật được học tập bởi các phương pháp giảng dạy tiên tiến, đa dạng.
image
Triển vọng nghề nghiệp

Học ngành Luật khi ra trường bạn dễ dàng chọn lựa việc làm với mức lương hấp dẫn và khả năng thăng tiến cao. 

Nhóm 1: Làm việc trong các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư của nước ngoài (FDI), khu vực doanh nghiệp tư nhân cả trong và ngoài nước.
Nhóm 2: Làm việc trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan bảo vệ pháp luật (như Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cơ quan thi hành án, Cơ quan điều tra …), Tổ chức chính trị - xã hội.
Nhóm 3: Làm việc tại các tổ chức bổ trợ tư pháp bao gồm: tổ chức hành nghề Luật sư; quản tài viên; tổ chức đấu giá tài sản; trọng tài thương mại; tổ chức giám định tư pháp; tổ chức hành nghề Công chứng; văn phòng Thừa phát lại.
Nhóm 4: Tham gia giảng dạy, làm việc, nghiên cứu tại các cơ sở nghiên cứu hoặc các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.
Nhóm 5: Làm việc tại các tổ chức phi chính phủ, liên chính phủ hoặc các tổ chức quốc tế có các hoạt động liên quan đến các vấn đề pháp luật.
Ngành Luật hiện nay đang thu hút đông đảo các bạn trẻ theo học....
media
Ngành Luật hiện nay đang thu hút đông đảo các bạn trẻ theo học....
bởi đây là một ngành học có nhiều tiềm năng phát triển nghề nghiệp trong tương lai.
media
*
*
*
Chọn ngành quan tâm