banner

Hướng dẫn xét tuyển Chương trình Sau Đại học

Trường Đại học Văn Lang đạt Chứng nhận xếp loại QS Stars 4 sao từ tổ chức QS (Quacquarelli Symonds) của Anh Quốc. Cùng thời điểm, chương trình đào tạo Sau đại học cũng có bước thay đổi bứt phá từ 7 ngành đào tạo Thạc sĩ lên 13 ngành Thạc sĩ và 1 ngành Tiến sĩ nhằm đáp ứng nhu cầu học tập trong bối cảnh cách mạng 4.0.

Phương thức tuyển sinh

Chương trình

Thời gian đăng ký

Đối tượng dự tuyển

Điều kiện đính kèm

Thông tin đăng kí

Chương trình Thạc sĩ

Đợt 1: 11/12/2022 – 18/04/2023  

 

Đợt 2: 19/04/2023 – 14/07/2023 

 

Đợt 3: 15/07/2023 – 11/12/2023

Người đã tốt nghiệp hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển. 

 

Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành phù hợp với ngành dự tuyển có thể cần học bổ sung kiến thức theo quy định (các môn học bổ sung kiến thức được xác định dựa trên bảng điểm trình độ đại học của thí sinh). 

 

Thí sinh có đủ sức khỏe học tập, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự. 

Điều kiện văn bằng  

Thí sinh cần thoả mãn một (01) trong các điều kiện sau: 

 • Đã tốt nghiệp đại học hoặc đủ điều kiện tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp ngành đăng ký dự tuyển hoặc đã hoàn thành học bổ sung kiến thức theo quy định. 
 • Trường hợp văn bằng đại học do sở nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định. 

 

Điều kiện ngoại ngữ  

Thí sinh dự tuyển cần thoả mãn một (01) trong các điều kiện sau: 

 • Có một trong các văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ tương đương Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc các chứng chỉ tương đương khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển (tham khảo tại phụ lục 02). 
 • Thí sinh đạt yêu cầu trong kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu ra tương đương Bậc 3 (theo Khung năng lực 6 bậc của Bộ Giáo dục và Đào tạo) do Trường Đại học Văn Lang tổ chức. 
 • Thí sinh đạt yêu cầu trong kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào bậc thạc sĩ tương đương Bậc 3 (theo Khung năng lực 6 bậc của Bộ Giáo dục và Đào tạo) do Trường Đại học Văn Lang tổ chức. 
 • Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định. 
 • Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. 
 • Có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ nước ngoài; hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mà chương trình thực hiện chủ yếu bằng ngôn ngữ nước ngoài. 
 • Thí sinh dự tuyển là công dân người nước ngoài nếu đăng ký theo học chương trình đào tạo thạc sĩ bằng tiếng Việt phải đạt trình độ tiếng Việt từ Bậc 4 trở lên theo khung năng lực Tiếng Việt dùng cho người nước ngoài hoặc đã tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) mà chương trình đào tạo được giảng dạy bằng tiếng Việt. 

Hồ sơ dự tuyển:

 • Phiếu đăng k‎‎ý dự tuyển (theo mẫu). 
 • Lý lịch học viên (theo mẫu) xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú. 
 • 02 Bằng tốt nghiệp đại học (bản sao y công chứng). 
 • 02 Bảng điểm đại học (bản sao y công chứng). 
 • 02 Chứng chỉ Ngoại ngữ (bản sao y công chứng). 
 • Giấy xác nhận văn bằng tương đương của Cục Quản lý Chất lượng (đối với trường hợp văn bằng tốt nghiệp đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp). 
 • 06 ảnh 3x4. 
 • Giấy khai sinh (bản sao y công chứng). 
 • Giấy khám sức khỏe. 
 • Chứng chỉ chuyển đổi kiến thức (bản sao y công chứng, nếu có). 
 • Giấy xác nhận thâm niên công tác (nếu có). 
 • Hồ sơ chứng minh đối tượng ưu tiên (nếu có). 
 • Biên lai nộp l phí xét tuyển. 

 

Cách thức nộp hồ sơ:

 • Thí sinh có thể gửi hồ sơ bản sao y công chứng qua đường bưu điện về Viện Sau đại học chậm nhất vào ngày kết thúc nhận hồ sơ của đợt tuyển sinh. 
 • Thí sinh có thể đến nộp trực tiếp tại Viện Sau đại học.  
Chương trình Tiến sĩ

Đợt 1: 11/12/2022 – 18/04/2023  

 

Đợt 2: 19/04/2023 – 14/07/2023 

 

Đợt 3: 15/07/2023 – 11/12/2023  

Có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên hoặc bằng thạc sĩ đúng chuyên ngành hoặc ngành gần (kỹ thuật môi trường, công nghệ môi trường, quản lý tài nguyên và môi trường, xây dựng, kỹ thuật nhiệt, sinh học, công nghệ sinh học, địa chất học, địa lý tự nhiên, kỹ thuật sinh học, sinh học ứng dụng, khí tượng học, thủy văn, hải dương học, công nghệ kỹ thuật hóa học, công nghệ thực phẩm, kỹ thuật hóa học, kỹ thuật địa chất, kiến trúc, kiến trúc cảnh quan, kỹ thuật tài nguyên nước, quy hoạch vùng và đô thị, quản lý tài nguyên rừng, nông nghiệp, khoa học đất, quản lý đất đai, bảo hộ lao động, phát triển nông thôn, công nghệ thông tin, quản lý nguồn lợi thủy sản, công nghệ kỹ thuật xây dựng).  

 

Có kinh nghiệm nghiên cứu thể hiện qua Luận văn Thạc sĩ của chương trình đào tạo định hướng nghiên cứu; hoặc bài báo, báo cáo khoa học đã công bố; hoặc có thời gian công tác từ 02 năm (24 tháng) trở lên lên là giảng viên, nghiên cứu viên của các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ.  

 

Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải có một trong những văn bằng, chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ sau: 

 

Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập là tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài khác; 

 

Bằng tốt nghiệp đại học các ngành ngôn ngữ nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp; 

 

Có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ khác tương đương trình độ bậc 4 (theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố.  

 

Người dự tuyển là công dân nước ngoài nếu đăng ký theo học chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ bằng tiếng Việt phải có chứng chỉ tiếng Việt tối thiểu từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài hoặc đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ thứ hai do cơ sở đào tạo quyết định, trừ trường hợp là người giữ bản ngữ của ngôn ngữ được sử dụng trong chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ.  

 

Đạt đủ điều kiện về kinh nghiệm quản lý và thâm niên công tác đúng chuyên ngành đào tạo là 3 năm. 

 

Hồ sơ dự tuyển

 • Đơn xin dự tuyển; 
 • Lý lịch khoa học; 
 • Bản sao văn bằng, chứng chỉ có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu (trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp); 
 • Minh chứng kinh nghiệm nghiên cứu khoa học quy định tại khoản 2 Điều 5 của Quy chế này và thâm niên công tác (nếu có); 
 • Đề cương nghiên cứu; 
 • Thư giới thiệu đánh giá phẩm chất nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và khả năng thực hiện nghiên cứu của người dự tuyển của ít nhất 01 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực mà người dự tuyển dự định nghiên cứu; 
 • Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lý trực tiếp theo quy định hiện hành về việc đào tạo và bồi dưỡng công chức, viên chức (nếu người dự tuyển là công chức, viên chức). 

 

Cách thức nộp hồ sơ:

 • Thí sinh có thể gửi hồ sơ bản sao y công chứng qua đường bưu điện về Viện Sau đại học chậm nhất vào ngày kết thúc nhận hồ sơ của đợt tuyển sinh. 
 • Thí sinh có thể đến nộp trực tiếp tại Viện Sau đại học.  

Học phí

Mỗi chương trình đào tạo sau đại học tại trường đại học Văn Lang sẽ có mức học phí khác nhau, được xây dựng tối ưu và đa dạng cho người học có thể tự do lựa chọn khi cân nhắc ngành theo đuổi.

Tìm hiểu thêm
media

Học bổng

Hằng năm, Trường Đại học Văn Lang dành tặng hàng trăm suất học bổng giá trị đến các bạn tân sinh viên và sinh viên đang theo học tại Trường. Đây là chính sách được Nhà trường duy trì hàng năm nhằm khuyến khích các tài năng trẻ và kịp thời ghi nhận, tuyên dương những cá nhân có thành tích học tập và rèn luyện xuất sắc, tạo điều kiện cho các bạn có thêm động lực để theo đuổi ngành học yêu thích.

Tìm hiểu thêm
media
media
Chương trình trao đổi sinh viên

Chương trình trao đổi sinh viên là một hình thức giao lưu ngắn hạn giữa sinh viên trường Đại học Văn Lang với các đối tác liên kết trên thế giới. Sinh viên Văn Lang có thể tự do lựa chọn, đăng ký, tham gia chương trình trao đổi để gia tăng trải nghiệm của bản thân.

media
Cơ hội nghề nghiệp

Trung tâm sẽ cung cấp cho học viên những cơ hội học tập và sử dụng nguồn tài nguyên giá trị. Đây là cơ sở để việc học chương trình sau đại học trở nên thú vị và hiệu quả.

Tìm hiểu thêm

Tin tức và sự kiện tuyển sinh

*
*
*
Chọn ngành quan tâm