Học phí Chương trình Sau Đại học

VLU sẽ thông báo mức học phí đào tạo các chương trình sau đại học. Từ đó học viên có thể theo dõi và thực hiện đăng ký các khóa học phù hợp. 

Chương trình Tiến sĩ
Ngành

Thời gian học (năm)

Học phí (VND)

 Khoa học Môi trường
  • 3 năm (Đối với trường hợp đã có bằng Thạc sĩ đúng chuyên ngành hoặc ngành gần)

 

  • 4 năm (Đối với trường hợp chưa có bằng Thạc sĩ, có bằng Đại học đúng chuyên ngành hoặc ngành gần loại giỏi trở lên). 

136,500,000

Các khoản phí khác:
+ Lệ phí xét tuyển: 500,000 đồng (Thí sinh nộp lệ phí xét tuyển khi nộp hồ sơ dự tuyển).  

+ Lệ phí nhập học: 1,000,000 đồng (Học viên nộp cùng lúc với học phí học kỳ đầu tiên. Lệ phí được sử dụng cho các công tác tổ chức nhập học cho học viên).  

+ Lệ phí học bổ sung kiến thức chương trình Tiến sĩ (nếu có): 1,500,000 đồng/1 môn 

+ Lệ phí ôn tập thi tiếng Anh đầu vào (nếu có): 1,000,000 (Thí sinh có thể tự ôn tập)  

+ Lệ phí thi tiếng Anh đầu vào (nếu có): 1,000,000 đồng (Đối với học viên đã có chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định thì không cần tham gia kỳ thi)  

Liên hệ Viện Sau đại học (Phone:  028 7101 6869 – Hotline: 0936 651 650 - 0933 592 563) để nhận thêm thông tin chi tiết về học phí.
Chương trình Thạc sĩ

 

Các khóa học

Thời gian học (năm)

Học phí (VND)

Thạc sĩ Mỹ thuật Ứng dụng 

Từ 1.5 đến 2 năm 

100,000,000

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Từ 1.5 đến 2 năm 

80,000,000

Thạc sĩ Kinh doanh Thương mại

Từ 1.5 đến 2 năm 

80,000,000

Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng 

Từ 1.5 đến 2 năm 

80,000,000

Thạc sĩ Kế toán

Từ 1.5 đến 2 năm 

80,000,000

Thạc sĩ Luật Kinh tế 

Từ 1.5 đến 2 năm 

80,000,000

Thạc sĩ Kiến trúc 

Từ 1.5 đến 2 năm 

80,000,000

Thạc sĩ Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành 

Từ 1.5 đến 2 năm 

80,000,000

Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh

Từ 1.5 đến 2 năm 

80,000,000

Thạc sĩ Quản trị Khách sạn

Từ 1.5 đến 2 năm 

80,000,000

Thạc sĩ Kỹ thuật Môi trường

Từ 1.5 đến 2 năm 

80,000,000

 Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng  

Từ 1.5 đến 2 năm 

80,000,000

Thạc sĩ Công nghệ Sinh học 

Từ 1.5 đến 2 năm 

80,000,000

Thạc sĩ Quản lý Tài nguyên & Môi trường 

Từ 1.5 đến 2 năm 

80,000,000

Định hướng đào tạo Chương trình Thạc sĩ:  

+ Nghiên cứu: Công nghệ Sinh học  

+ Ứng dụng: Kinh doanh Thương mại, Tài chính Ngân hàng, Kiến trúc, Quản trị Khách sạn, Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, Mỹ thuật ứng dụng, Luật Kinh tế, Kế toán  

+ Nghiên cứu và ứng dụng: Quản trị Kinh doanh, Kỹ thuật Môi trường, Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Ngôn ngữ Anh  

 

Các khoản phí khác: 
+ Lệ phí xét tuyển: 500,000 đồng (Thí sinh nộp lệ phí xét tuyển khi nộp hồ sơ dự tuyển).  

+ Lệ phí nhập học: 1,000,000 đồng (Học viên nộp cùng lúc với học phí học kỳ đầu tiên. Lệ phí được sử dụng cho các công tác tổ chức nhập học cho học viên).  

+ Lệ phí học bổ sung kiến thức chương trình Thạc sĩ (nếu có): 1,200,000 đồng/1 môn (Học viên học bổ sung kiến thức theo quy định của Trường. Tối đa không quá 06 môn).  

+ Lệ phí ôn tập thi tiếng Anh đầu vào (nếu có): 1,000,000 (Thí sinh có thể tự ôn tập)  

+ Lệ phí thi tiếng Anh đầu vào (nếu có): 1,000,000 đồng (Đối với học viên đã có chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định thì không cần tham gia kỳ thi)  

Liên hệ Viện Sau đại học (Phone:  028 7101 6869 – Hotline: 0936 651 650 - 0933 592 563) để nhận thêm thông tin chi tiết về học phí.
Chương trình Thạc sĩ Quốc tế
Các khóa học

Thời gian học (năm)

Học phí (VND)

Thạc sĩ Quản trị và Kinh doanh số 
(Đại học Liverpool John Moores)

1

195,000,000

Liên hệ Viện đào tạo quốc tế IEI (0931 645 130) để nhận thêm thông tin chi tiết về học phí.