banner

Học bổng Chương trình Sau Đại học

Nhằm khuyến khích học viên đăng ký tham gia chương trình sau đại học tại VLU, Nhà trường thông báo các chính sách ưu đãi, miễn giảm học phí và trao học bổng.

HỌC BỔNG CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC CÁC NGÀNH
DÀNH CHO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT QUỐC TẾ
HỌC BỔNG CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC CÁC NGÀNH
DÀNH CHO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT QUỐC TẾ
HỌC BỔNG CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC CÁC NGÀNH
pattern
Học bổng đối với Nghiên cứu sinh các ngành STEM (*)

Khám phá các ngành đào tạo Sau đại học TẠI ĐÂY.

 

(*) Các ngành STEM bao gồm các ngành Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật & Toán học, cụ thể: Công nghệ Sinh học, Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Kỹ thuật Môi trường và Kiến trúc.

 

1. Mức học bổng dành cho Nghiên cứu sinh 

 • Học bổng tương đương 100% học phí toàn khóa dành cho Nghiên cứu sinh là Nhân viên, Giảng viên, Nghiên cứu viên đang công tác tại (kèm điều kiện duy trì học bổng và cam kết làm việc).
 • Học bổng tương đương 80% học phí toàn khóa đối với Nghiên cứu sinh nữ hoặc dân tộc thiểu số (kèm điều kiện duy trì học bổng). 
 • Học bổng tương đương 30% học phí toàn khóa học cho tất cả các Nghiên cứu sinh bảo vệ thành công đề cương nghiên cứu. 

 

2. Điều kiện duy trì học bổng  

 • Học viên Cao học/Nghiên cứu sinh phải đảm bảo theo học đúng tiến độ đào tạo, không quá hạn. 
 • Học viên Cao học/Nghiên cứu sinh là Nhân viên, Giảng viên, Nghiên cứu viên của Tập đoàn Giáo dục Văn Lang/Trường Đại học Văn Lang phải tuân thủ cam kết về thời gian làm việc trước khi tham gia chương trình và sau khi tốt nghiệp theo quy định của Tập đoàn Giáo dục Văn Lang/Trường Đại học Văn Lang
 • Học viên Cao học và Nghiên cứu sinh nhận được học bổng từ 75% trở lên cần có cam kết về công bố khoa học quốc tế. 
 • Học viên và Nghiên cứu sinh được nhận được học bổng dưới 75% được hưởng kinh phí hỗ trợ nghiên cứu cho các công bố khoa học trong danh mục tạp chí SCOPUS/ISI theo chính sách về tài trợ nghiên cứu của Nhà trường. 
pattern
Học bổng dành cho học viên các ngành STEM (*)

Khám phá các ngành đào tạo Sau đại học TẠI ĐÂY.

 

(*) Các ngành STEM bao gồm các ngành Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật & Toán học, cụ thể: Công nghệ Sinh học, Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Kỹ thuật Môi trường và Kiến trúc.

 

1. Mức học bổng

 • Cựu sinh viên Văn Lang tốt nghiệp Thủ khoa hoặc tốt nghiệp loại Xuất sắc (trong khoảng thời gian tối đa 24 tháng kể từ khi tốt nghiệp) được xét tuyển thẳng và nhận học bổng tương đương 100% học phí toàn khóa học (kèm điều kiện duy trì học bổng); 
 • Cựu sinh viên Văn Lang tốt nghiệp loại Giỏi (trong khoảng thời gian tối đa 24 tháng kể từ khi tốt nghiệp) được xét tuyển thẳng và nhận học bổng tương đương 75% học phí toàn khóa học (kèm điều kiện duy trì học bổng);
 • Cựu sinh viên Văn Lang tốt nghiệp loại Khá (trong khoảng thời gian tối đa 24 tháng kể từ khi tốt nghiệp) được xét tuyển thẳng và nhận học bổng tương đương 40% học phí toàn khóa học (kèm điều kiện duy trì học bổng);
 • Thí sinh dự tuyển ngoài đơn vị và cựu sinh viên Văn Lang tốt nghiệp trên 24 tháng được nhận học bổng tương đương 30% học phí toàn khóa học (kèm điều kiện duy trì học bổng); 
 • Thí sinh là Nữ hoặc dân tộc thiểu số (theo quy định của Nhà nước) được nhận thêm học bổng tương đương 10% học phí ngoài các chính sách ưu đãi trên. 

Lưu ý: Chỉ được lựa chọn mức chính sách cao nhất để áp dụng, không áp dụng cộng dồn chính sách. 

2. Điều kiện duy trì học bổng  

 • Học viên Cao học/Nghiên cứu sinh phải đảm bảo theo học đúng tiến độ đào tạo, không quá hạn. 
 • Học viên Cao học/Nghiên cứu sinh là Nhân viên, Giảng viên, Nghiên cứu viên của Tập đoàn Giáo dục Văn Lang/Trường Đại học Văn Lang phải tuân thủ cam kết về thời gian làm việc trước khi tham gia chương trình và sau khi tốt nghiệp theo quy định của Tập đoàn Giáo dục Văn Lang/Trường Đại học Văn Lang
 • Học viên Cao học và Nghiên cứu sinh nhận được học bổng từ 75% trở lên cần có cam kết về công bố khoa học quốc tế. 
 • Học viên và Nghiên cứu sinh được nhận được học bổng dưới 75% được hưởng kinh phí hỗ trợ nghiên cứu cho các công bố khoa học trong danh mục tạp chí SCOPUS/ISI theo chính sách về tài trợ nghiên cứu của Nhà trường. 
pattern
Học bổng dành cho học viên các ngành khác

Khám phá các ngành đào tạo Sau đại học TẠI ĐÂY.

 

1. Mức học bổng

 • Cựu sinh viên Văn Lang tốt nghiệp Thủ khoa hoặc tốt nghiệp loại Xuất sắc (trong khoảng thời gian tối đa 24 tháng kể từ khi tốt nghiệp) được xét tuyển thẳng và nhận học bổng tương đương 100% học phí toàn khóa học (kèm điều kiện duy trì học bổng); 
 • Cựu sinh viên Văn Lang tốt nghiệp loại Giỏi (trong khoảng thời gian tối đa 24 tháng kể từ khi tốt nghiệp) được xét tuyển thẳng và nhận học bổng tương đương 75% học phí toàn khóa học (kèm điều kiện duy trì học bổng); 
 • Cựu sinh viên Văn Lang tốt nghiệp loại Khá (trong khoảng thời gian tối đa 24 tháng kể từ khi tốt nghiệp) được xét tuyển thẳng và nhận học bổng tương đương 30% học phí toàn khóa học (kèm điều kiện duy trì học bổng); 
 • Cựu sinh viên Văn Lang tốt nghiệp trên 24 tháng được xét tuyển thẳng và nhận học bổng tương đương 10% học phí toàn khóa học (kèm điều kiện duy trì học bổng); 

2. Điều kiện duy trì học bổng  

 • Học viên Cao học/Nghiên cứu sinh phải đảm bảo theo học đúng tiến độ đào tạo, không quá hạn. 
 • Học viên Cao học/Nghiên cứu sinh là Nhân viên, Giảng viên, Nghiên cứu viên của Tập đoàn Giáo dục Văn Lang/Trường Đại học Văn Lang phải tuân thủ cam kết về thời gian làm việc trước khi tham gia chương trình và sau khi tốt nghiệp theo quy định của Tập đoàn Giáo dục Văn Lang/Trường Đại học Văn Lang
 • Học viên Cao học và Nghiên cứu sinh nhận được học bổng từ 75% trở lên cần có cam kết về công bố khoa học quốc tế. 
 • Học viên và Nghiên cứu sinh được nhận được học bổng dưới 75% được hưởng kinh phí hỗ trợ nghiên cứu cho các công bố khoa học trong danh mục tạp chí SCOPUS/ISI theo chính sách về tài trợ nghiên cứu của Nhà trường. 
pattern
Các chính sách giảm học phí khác

Khám phá các ngành đào tạo Sau đại học TẠI ĐÂY.

 

1. Mức học bổng: 

● Giảm 5% học phí toàn khóa học cho học viên đóng hết 1 lần;

● Giảm 10% học phí toàn khóa học cho hai vợ chồng cùng học;

● Giảm 10% học phí toàn khóa học cho hai anh em cùng gia đình; 

● Đối với Sinh viên theo học chương trình chuyển tiếp Sau đại học được chuyển tối đa 15 tín chỉ; được giảm học phí tương đương số tín chỉ chuyển tiếp và được hưởng chính sách ưu đãi học phí dành cho cựu sinh viên Văn Lang;

● Các chính sách giảm học phí khác theo phê duyệt của Ban Giám hiệu.

Lưu ý: Trường hợp thỏa mãn nhiều điều kiện nhận học bổng hoặc miễn giảm học phí sẽ áp dụng cho mức học bổng hoặc miễn giảm học phí cao nhất; không cộng dồn các chính sáchngoại trừ trường hợp học viên Nữ hoặc dân tộc thiểu số (theo quy định của Nhà nước) theo học chương trình đào tạo Cao học/Nghiên cứu sinh các ngành STEM.

2. Cách thức đăng ký:

Bước 1: Bên cạnh các giấy tờ tùy thân, thí sinh dự tuyển cần chuẩn bị thêm:

Thí sinh là Cựu sinh viên Văn Lang tốt nghiệp loại Khá trở lên cần chuẩn bị thêm 1 bản sao Bằng tốt nghiệp Đại học để bổ sung hồ sơ miễn giảm. 

Anh/Chị/Em ruột và Vợ/Chồng cùng học cần chuẩn bị bản sao Giấy khai sinh để nộp về Viện Sau đại học. 

Bước 2: Nộp hồ sơ về Viện Sau đại học - Trường Đại học Văn Lang.

Bước 3: Chờ thông báo kết quả trúng tuyển từ Viện Sau đại học.