banner

Kinh tế Quốc tế

Nhu cầu đào tạo ngành Kinh tế Quốc tế đang được chú trọng, việc có một nguồn nhân lực để đáp ứng quá trình toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế thế giới ngày càng sâu rộng là xu hướng tất yếu của tất cả các quốc gia trên thế giới 

Giới thiệu chung

Mục tiêu chung của chương trình là đào tạo cử nhân Kinh Tế Quốc Tế có phẩm chất, đạo đức, có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về quản lý các hoạt động kinh tế đối ngoại và quản trị điều hành các loại hình doanh nghiệp thương mại quốc tế trong và ngoài nước.  

Mã ngành

7310106

Thời gian đào tạo

4 năm

Văn bằng

Cử nhân Kinh tế Quốc tế

Tổ hợp môn

A00: Toán – Lý – Hóa   

A01: Toán – Lý – Anh   

D01: Toán – Văn – Anh  

D07: Toán – Hóa – Anh 

Đặc điểm nổi bật

Chương trình đào tạo giúp người học xây dựng các kỹ năng cần thiết để làm việc thích ứng với sự thay đổi.

Đào tạo quốc tế

Chương trình đào tạo ngành Kinh tế Quốc tế tập trung vào hai chuyên sâu: Quản lý và phân tích chính sách; Quản trị thương mại quốc tế.

Phương pháp học linh hoạt

Lấy người học làm trung tâm, kết hợp nhiều phương pháp giảng dạy như Blended Learning, Flipped Classroom, học tập và tương tác trên hệ thống LMS (E-learning), làm khóa luận tốt nghiệp và dự án kinh d
...Xem thêm

Trải nghiệm thực tế

Các chương trình cho phép người học học rèn luyện các kỹ năng, vận dụng các kiến thức đã học để nâng cao năng lực toàn diện cho bản thân.

Hợp tác quốc tế

Chương trình trao đổi, liên kết với các trường Đại học nước ngoài.

Năng lực đầu ra

Mục tiêu của chương trình đào tạo cử nhân Kinh tế Quốc tế có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng, có tư duy độc lập và tiến bộ.
image
Cấu trúc chương trình học

Chương trình học được xây dựng phù hợp, linh hoạt, truyền tải kiến thức chuẩn trong suốt quá trình học.

Năm 1
Năm 2
Năm 3
Năm 4
 • Triết học Mác – Lênin  
 • Kinh tế chính trị Mac-Lênin  
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học  
 • Anh văn 1 – 2 - 3  
 • Tin học cơ bản  
 • Kinh tế vi mô 1  
 • Kinh tế vĩ mô 1  
 • Quản trị học  
 • Môi trường và con người  
 • Marketing căn bản  
 • Pháp luật đại cương  
 • Nguyên lý kế toán  
 • Giáo dục quốc phòng  
 • Giáo dục thể chất 1 - 2  
 • Môn tự chọn Toán   
 • Môn tự chọn Kỹ năng 1-2 

Phương pháp học tập, giảng dạy & đánh giá

Chương trình đào tạo áp dụng linh hoạt nhiều phương pháp giảng dạy, kết hợp các công cụ đánh giá đa dạng.
image
Triển vọng nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc ở vị trí chuyên viên trong các tổ chức ở cả hai khu vực công và tư nhân, cụ thể như sau:  

Các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại: chuyên viên quản lý, phân tích và thực thi các chính sách nhà nước về thương mại, xuất nhập khẩu, tài chính và đầu tư nước ngoài…
Các doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động trong lĩnh vực thương mại, logistics và đầu tư quốc tế với các vị trí việc làm tiêu biểu bao gồm: chuyên viên kinh doanh xuất nhập khẩu, logistics, phát triển thị trường quốc tế tại các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, doanh nghiệp logistics, doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), công ty đa quốc gia…
Các tổ chức, định chế kinh tế quốc tế: chuyên viên tư vấn và giám sát dự án trong các tổ chức quốc tế như Liên Hiệp Quốc (UN), Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Tổ chức lao động quốc tế (ILO)…hay các tổ chức phi chính phủ (NGO).
Các trường đại học, viện nghiên cứu: giảng viên và nghiên cứu viên tại các cơ sở giáo dục đại học, các cơ sở nghiên cứu có liên quan đến lĩnh vực kinh tế quốc tế.
“Hãy làm những gì bạn yêu thích và thành công sẽ theo sau. Niềm đam mê là động lực đằng sau một sự nghiệp thành công."
media
“Hãy làm những gì bạn yêu thích và thành công sẽ theo sau. Niềm đam mê là động lực đằng sau một sự nghiệp thành công."
– Meg Whitman, Giám đốc điều hành của Quibi
media
*
*
*
Chọn ngành quan tâm