banner

Công nghệ thông tin tại VLU

Tại đây chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các dịch vụ công nghệ hữu ích để hỗ trợ quá trình học tập, giảng dạy và nghiên cứu tại trường Đại học Văn Lang được thuận lợi và dễ dàng. Bất cứ khi nào bạn cần sự giúp đỡ, chúng tôi luôn nhiệt tình và sẵn sàng! 

Các tiện ích dành cho giảng viên & nhân viên

Liên hệ để nhận thông tin tư vấn & hỗ trợ

Liên hệ chúng tôi
Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên
Email: hotrosinhvien@vlu.edu.vn
*
Bạn là (Vui lòng lựa chọn)
*
*