banner

Viện Khoa học tính toán & Trí tuệ nhân tạo (COSARI)

Các giá trị cốt lõi của COSARI là “Đạo đức”, “Ý chí”, “Sáng tạo”, “Tiên phong”, “Phụng sự” để đảm bảo cam kết của chúng tôi về chất lượng, sự tin cậy và hiệu quả. Chúng tôi duy trì tinh thần hợp tác, cởi mở và hỗ trợ lẫn nhau từ sự đóng góp của mỗi thành viên vào sự phát triển chung, từ đó phát triển và phát huy tối đa tiềm năng, sức sáng tạo của các thành viên.

Giới thiệu

Sứ mệnh - Tầm nhìn

Sứ mệnh của Viện Khoa học tính toán và Trí tuệ nhân tạo là nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ có tính đột phá, tiên phong nhằm giải quyết các vấn đề khoa học công nghệ của quốc gia
Tìm hiểu thêm

Lịch sử

Viện Khoa học tính toán và Trí tuệ nhân tạo được thành lập theo Quyết định số 167/QĐ/VL-HĐT ngày 01/10/2022 của Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học Văn Lang.
Tìm hiểu thêm

Nguồn lực tính toán

Luôn coi trọng và khuyến khích sự sáng tạo, tinh thần học hỏi, nâng cao tầm nhìn và hợp tác cùng phát triển.
Tìm hiểu thêm

Thông tin tuyển dụng

Viện Khoa học tính toán và trí tuệ nhân tạo (COSARI) hiện đang tuyển dụng 10 nhà nghiên cứu (toàn thời gian và bán thời gian, không phân biệt quốc tịch) có bằng Tiến sĩ
Tìm hiểu thêm

Cơ cấu tổ chức Viện COSARI

Cơ cấu tổ chức Viện COSARI
Tìm hiểu thêm

Đội ngũ Viện COSARI

Thông tin nguồn nhân lực Viện COSARI
Tìm hiểu thêm
Các Labs nghiên cứu/thí nghiệm

Tin tức và Sự kiện