banner

Khoa Y

Khoa Y - Trường Đại học Văn Lang được thành lập với mục tiêu đào tạo bác sĩ đa khoa vững vàng kiến thức và kỹ năng lâm sàng, tư duy đổi mới, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ cộng đồng. Với những định hướng phát triển mới, Khoa Y xây dựng đội ngũ giảng viên là các bác sĩ đầu ngành, có kinh nghiệm chuyên môn cao. Khoa đảm bảo cơ sở thực hành cho sinh viên thông qua các hoạt động xúc tiến hợp tác với nhiều bệnh viện lớn.

Tổng quan

Đặc điểm nổi bật

Khoa Y hướng tới mục tiêu đào tạo thế hệ thầy thuốc trẻ, giỏi chuyên môn, năng động và linh hoạt.
image
Các ngành đào tạo
Khoa Y đào tạo 1 chuyên ngành bậc đại học.
Khám phá các ngành
Đối tác của chúng tôi

Đội ngũ của chúng tôi

Đội ngũ của Khoa Y được thành lập với nhiệm vụ đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo Y khoa, cố vấn, thẩm định các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến của giảng viên, sinh viên.

TS. Nguyễn Hùng Vĩ

TS. Nguyễn Hùng Vĩ

Trưởng khoa

TS. Trần Nhật Phương

TS. Trần Nhật Phương

Trưởng Bộ môn
ThS. BS. Phạm Thị Việt Phương

ThS. BS. Phạm Thị Việt Phương

Phó trưởng bộ môn

ThS. BS. Phạm Văn Sơn

ThS. BS. Phạm Văn Sơn

Giảng viên

ThS. BS. Phan Thành Công

ThS. BS. Phan Thành Công

Giảng viên

ThS. BS. Nguyễn Quốc Hùng

ThS. BS. Nguyễn Quốc Hùng

Giảng viên

ThS. BS. Võ Doãn Trung

ThS. BS. Võ Doãn Trung

Giảng viên

ThS. BS. Nguyễn Lê Mai

ThS. BS. Nguyễn Lê Mai

Giảng viên

Tin tức & Sự kiện
Xem tất cả