banner

Khoa Xã hội và Nhân văn

Khoa Xã hội và Nhân văn (XH&NV) được thành lập theo Quyết định số 20/QĐ/VL-HĐQT, ngày 14 tháng 6 năm 2018 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Đại học Văn Lang trên cơ sở tách một số ngành từ Khoa Quan hệ công chúng và Truyền thông. Điểm nổi bật của khoa là đơn vị đào tạo đa ngành, mang tính độc lập. Khoa XH&NV đào tạo bậc cử nhân 4 ngành: Đông phương học, Văn học (ứng dụng), Tâm lý học, Công tác xã hội. 

Thành tựu & Con số nổi bật

Sau 7 năm hoạt động, Khoa có 3 khóa tốt nghiệp với hơn 800 cử nhân, đang phát huy vai trò trong nhiều lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp có liên quan. 

Xem thêm
Xem thêm
2018
Là năm Khoa được thành lập
2,200+
Là số lượng sinh viên hiện tại của Khoa
95%
Là tỉ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp

Sứ mệnh - Tầm nhìn - Triết lý

Khoa Xã hội và Nhân văn chú trọng vào việc đào tạo chất lượng cao trong các lĩnh vực Đông phương học, Văn học ứng dụng, Tâm lý học và Công tác xã hội, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của xã hội trong các hoạt động khoa học xã hội. Đồng thời, chúng tôi luôn nỗ lực nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng, hướng tới hội nhập quốc tế trong thời kỳ công nghệ phát triển. Trọng tâm của chúng tôi là triết lý giáo dục dựa trên trải nghiệm, tạo ra người học toàn diện, có khả năng học tập suốt đời, có đạo đức và có thể mang lại những thay đổi tích cực cho cộng đồng.
image
Các ngành đào tạo
Chương trình đào tạo của các ngành luôn được rà soát, cập nhật, tiếp cận với xu thế phát triển mang tính toàn cầu để đáp ứng nhu cầu nhân lực bậc cao trên tinh thần năng động, sáng tạo, đặc biệt chú trọng phát huy, lan tỏa tinh thần nhân văn trong mọi hoạt động. Khoa Xã hội & Nhân văn hiện đang đào tạo 4 ngành chính, với chương trình học chất lượng.
Khám phá các ngành
Đối tác chiến lược
Khoa Xã hội & Nhân văn tự hào khi có mối quan hệ hợp tác với các đơn vị trong và ngoài nước.

Đội ngũ của chúng tôi

Để đáp ứng sứ mệnh cao cả trên, Khoa XH&NV đã tập hợp một lực lượng giảng viên gồm nhiều GS, PGS, TS dày dạn kinh nghiệm đào tạo ở các trường Đại học lớn trong nước và các giảng viên trẻ đầy năng lực, đủ trình độ dẫn dắt người học thực hiện tốt nhiệm vụ học tập theo hướng tự hoàn thiện trong quá trình đào tạo.

Cơ cấu: 

  • Ban Chủ nhiệm Khoa: 02 TS
  • Đội ngũ GV, NV cơ hữu và TTG: 78 (01 GS, 03 PGS, 24 TS, 01 BSCKII, 48 ThS, 01 CN)
TS. Nguyễn Bảo Thanh Nghi

TS. Nguyễn Bảo Thanh Nghi

Trưởng Khoa
TS. Hồ Quốc Hùng

TS. Hồ Quốc Hùng

Phó Trưởng Khoa (kiêm nhiệm Trưởng ngành Văn học)
TS. Đinh Thị Lý Vân

TS. Đinh Thị Lý Vân

Trưởng Ngành Đông phương học (kiêm Trưởng Bộ môn Hàn Quốc học)
TS. Phạm Đình Tiến

TS. Phạm Đình Tiến

Trưởng Bộ môn Trung Quốc học - Ngành Đông phương học
ThS. Dương Ngọc Phúc

ThS. Dương Ngọc Phúc

Phó Trưởng Bộ môn Nhật Bản học - Ngành Đông phương học
ThS. Nguyễn Thị Hương

ThS. Nguyễn Thị Hương

Phó Trưởng Bộ môn Hàn Quốc học - Ngành Đông phương học
TS. Phạm Văn Tuân

TS. Phạm Văn Tuân

Trưởng Bộ môn Tâm lý học
ThS. Trần Thư Hà

ThS. Trần Thư Hà

Phó Trưởng Bộ môn Tâm lý học
ThS. Lê Thị Gấm

ThS. Lê Thị Gấm

Phó Trưởng Bộ môn Văn học ứng dụng
ThS. Kiều Văn Tu

ThS. Kiều Văn Tu

Phó Trưởng Bộ môn Công tác xã hội
Tin tức & Sự kiện
Xem thêm