banner

Khoa Tài chính - Ngân hàng

Mang một sứ mệnh cao cả là trở thành nơi đào tạo lực lượng lao động giỏi chuyên môn trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, hình thành con người toàn diện có tư duy đổi mới sáng tạo, năng lực học tập suốt đời.  

Mục lục
Thành tựu & Con số nổi bật

Trên hành trình phát triển, Khoa Tài chính - Ngân hàng đã gặt hái được những giải thưởng và thành tựu nổi bật.

Xem thêm
Xem thêm
28
năm hình thành và phát triển 
5.000+
cử nhân, thạc sỹ đã được cung cấp cho thị trường
3
ngành đào tạo

Đặc điểm nổi bật

Khoa Tài chính - Ngân hàng đã không ngừng hoàn thiện và phát triển, tự hào với những đặc điểm nổi bật sau:
image
Các ngành đào tạo
Khoa Tài chính - Ngân hàng hiện đang có 4 chương trình đào tạo chính:
Khám phá các ngành
Tin tức & Sự kiện
Xem tất cả