banner

Khoa Ngoại ngữ

Với 28 năm hình thành và phát triển, Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học Văn Lang xác định sứ mệnh của mình là đào tạo, trang bị cho sinh viên kỹ năng vận dụng thành thạo ngoại ngữ, hiểu kiến thức về các nền văn hoá Anh - Mỹ và văn hoá Trung Quốc. Tầm nhìn của Khoa đến năm 2025 là cập nhật chương trình đào tạo, tăng cường hợp tác và hội nhập quốc tế, đáp ứng nhu cầu nhân lực của xã hội. 

Mục lục
Thành tựu & Con số nổi bật
Xem thêm
Xem thêm
90%
tỉ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp
02
ngành đào tạo chính
7
chương trình đào tạo chuyên sâu

Đặc điểm nổi bật

Với đặc thù về ngôn ngữ nước ngoài trong thời kỳ hội nhập, Khoa Ngoại ngữ đã tạo nên dấu ấn trong chương trình đào tạo với những điểm nổi bật sau.
image
Các ngành đào tạo
Khám phá các ngành
Đối tác chiến lược
Khoa Ngoại ngữ đang có mối quan hệ hợp tác với các đơn vị có tiếng trong và ngoài nước
Tin tức & Sự kiện
Xem thêm