banner

Khoa Kiến trúc

Khoa Kiến trúc - Trường Đại học Văn Lang được thành lập vào năm 1995, mang sứ mệnh đào tạo kiến trúc sư trẻ và năng động nhằm phục vụ cho thị trường thiết kế và xây dựng kiến trúc đô thị hiện đại. Phương hướng đào tạo của Khoa là học đi đôi với hành, nội dung gắn liền với nhu cầu xã hội. Khoa Kiến trúc được đánh giá tốt về chất lượng đào tạo từ các doanh nghiệp.  

Tổng quan
Thành tựu & Con số nổi bật
Xem thêm
Xem thêm
200+
sinh viên tốt nghiệp mỗi năm
55+
giải thưởng trong nước
 20+
giải thưởng nghiên cứu khoa học

Đặc điểm nổi bật

image
Các ngành đào tạo
Khám phá các ngành
Đối tác chiến lược

Đội ngũ của chúng tôi

Đội ngũ của Khoa là những Tiến sĩ, Thạc sĩ có nhiều năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy thực tế và nghiên cứu khoa học.

Tin tức & Sự kiện
Xem thêm