banner
Nông nghiệp Công nghệ Cao

Nông nghiệp Công nghệ Cao là chương trình đào tạo được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép thực hiện thí điểm tại Tp. HCM và khu vực phía Nam. Từ năm thứ 3 sinh viên có nhiều cơ hội trải nghiệm môi trường học tập, khám phá ở các nước nông nghiệp tiến tiến. 

Giới thiệu chung

Sự thay đổi nhanh chóng về khoa học kỹ thuật, biến đổi khí hậu đã tác động mạnh mẽ đến nền nông nghiệp truyền thống Việt Nam. Do đó, khái niệm Nông nghiệp Công nghệ Cao đã ra đời. VLU tự hào có chương trình đào tạo các cử nhân nông nghiệp tương lai phục vụ nhu cầu xã hội.

Mã Ngành

7620118 

Văn Bằng

Cử nhân Nông nghiệp Công nghệ cao

Tổ hợp môn

A00: Toán – Lý – Hoá  

B00: Toán – Hoá – Sinh  

D07: Toán – Hóa – Anh  

D08: Toán – Sinh – Anh  

Thời gian đào tạo

4 năm

Đặc điểm nổi bật của chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo Nông nghiệp Công nghệ cao tại VLU sẽ đạt mục tiêu hội nhập, ứng dụng và khởi nghiệp, cụ thể là: 

Thẩu hiểu

Sinh viên được trang bị kiến thức mới nhất và hiện đại nhằm hiểu về vận hành, bảo trì các hệ thống thiết bị công nghệ sử dụng trong nông nghiệp và quản lý hệ thống.

Quản lý

Sinh viên được trang bị kiến thức về chuỗi giá trị nông nghiệp, thị trường công nghệ nông nghiệp trong nước và quốc tế để quản lý các dự án nông nghiệp.

Nghiên cứu

Trong suốt thời gian học tập, hầu hết sinh được tham gia thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học ứng dụng trong đó sẽ tạo ra sản phẩm mà xã hội đang cần.

Ngoại ngữ

Sinh được tăng cường 15-20% thời lượng học ngoại ngữ để có thể chủ động tiếp thu và ứng dụng vào làm việc trong môi trường quốc tế.

Giao lưu học hỏi

Sinh viên tham gia các hội nhóm, câu lạc bộ để cùng hỗ trợ các vấn đề học tập, sinh hoạt. Ngoài ra cũng sẽ có các hoạt động giao lưu tại môi trường quốc tế như Nhật Bản, Isreal, Úc,…

Năng lực đầu ra

Cử nhân tốt nghiệp ngành Nông nghiệp Công nghệ Cao trong vòng 3 đến 5 năm sẽ có năng lực toàn diện, đáp ứng tiêu chí chuẩn đầu ra của ngành.
image
Cấu trúc chương trình học

Chương trình đào tạo ngành Nông nghiệp Công nghệ cao được thực hiện trong 4 năm với lộ trình chi tiết để người học nắm bắt.

Năm 1
Năm 2
Năm 3
Năm 4

Lý thuyết xác suất và thống kê toán

Kinh tế chính trị Mác-Lênin

Pháp luật đại cương

Chủ nghĩa xã hội khoa học

Triết học Mác-Lênin

Anh văn 3 (AV3)

Anh văn 2 (AV2)

Anh văn 7 (AV7)

Anh văn 1 (AV1)

Anh văn dự bị (AV0)

Kiểm tra tiếng Anh đầu khóa

Tin học cơ bản

Kỹ năng mềm

GDQP4: Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật

GDQP3: Quân sự chung

Giáo dục thể chất

GDQP2: Công tác quốc phòng và an ninh

GDQP1: Đường lối QP và AN của ĐCSVN

Kinh tế nông nghiệp cơ bản

Vi sinh vật nông nghiệp

Khoa học đất cơ bản

Thực tập cơ sở 1

Xã hội học

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Sinh hóa thực vật

Khởi nghiệp trong nông nghiệp

Hóa sinh

Quản lý nông trại

Tiếp thị nông nghiệp

Phương pháp học tập, giảng dạy và đánh giá

Để đảm bảo đầu ra chất lượng của khóa học, chương trình đã xây dựng khung phương pháp cụ thể.
image
Triển vọng nghề nghiệp

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở nhiều vị trí khác nhau trong doanh nghiệp như:  

Kỹ thuật viên tại các cơ sở nông nghiệp công nghệ cao
Chuyên viên điều hành, quản lý sản xuất, nghiên cứu và phát triển sản phẩm tại các công ty nuôi trồng và sản xuất nông nghiệp
Nhà tư vấn hướng nông và cung cấp giống cây trồng, giống dược liệu
Kỹ thuật viên trong các cơ sở sản xuất giống nông nghiệp, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật
Chuyên viên đào tạo và quảng bá sản phẩm nông nghiệp cho các công ty trong và ngoài nước
Nghiên cứu viên tại các trường đại học
Muốn thay đổi thế giới bạn phải bắt đầu từ chính mình.
Muốn thay đổi thế giới bạn phải bắt đầu từ chính mình.
Hãy nắm lấy cơ hội nâng cao tri thức và xây dựng tương lai theo đúng mơ ước của mình!
*
*
*
Chọn ngành quan tâm