banner

Kỹ thuật Xét nghiệm Y học

Ngành Kỹ thuật Xét nghiệm Y học là ngành học có tính ứng dụng cao trong Y học bởi vì xét nghiệm Y học được xem là một khâu thiết yếu trong quá trình chăm sóc và bảo vệ sức khỏe con người từ phòng bệnh, hỗ trợ lâm sàng chẩn đoán, điều trị, theo dõi điều trị đến tiên lượng bệnh.

Giới thiệu chung

Cùng với nhu cầu bảo vệ và chăm sóc sức khỏe con người tăng cao, ngành Kỹ thuật Xét nghiệm Y học đóng vai trò ngày càng quan trọng và không thể thiếu tại các cơ sở y tế. Mục tiêu của chương trình đào tạo hướng đến việc đào tạo nguồn nhân lực có y đức, có nghiệp vụ chuyên môn, có khả năng phân tích và giải thích kết quả xét nghiệm nhằm phục vụ yêu cầu chẩn đoán, điều trị và phòng ngừa bệnh tật.

Mã ngành

7720601

Văn bằng

Cử nhân Kỹ thuật Xét nghiệm Y học 

Tổ hợp môn

A00: Toán – Lý – Hóa 

B00: Toán – Hóa – Sinh 

D07: Toán – Hóa – Anh 

D08: Toán – Sinh – Anh 

Thời gian đào tạo

3,5 - 4 năm 

Đặc điểm nổi bật của chương trình đào tạo

Tính hàn lâm và ứng dụng

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Xét nghiệm Y học đảm bảo tính hàn lâm, đạt tính ứng dụng, đáp ứng nhu cầu về nguồn lực Xét nghiệm của xã hội.

Kỹ năng thực hành

Sinh viên được trang bị về kiến thức, kỹ năng thực hành và kỹ năng mềm. Ngay từ những năm đầu sinh viên sẽ được học những môn cơ sở ngành, chuyên ngành và những năm cuối sinh v
...Xem thêm

Nghiên cứu khoa học

Bên cạnh đó, nhà trường tạo điều kiện cho sinh viên hoạt động nghiên cứu khoa học và những hoạt động trải nghiệm thực tế tại cộng đồng.

Năng lực đầu ra

Sau khi tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Xét nghiệm Y học, sinh viên ra trường sẽ đạt được:
image
Cấu trúc chương trình học

Sinh viên theo học chuyên ngành Kỹ thuật xét nghiệm Y học sẽ được đào tạo kiến thức chuyên môn bài bản, đi kèm theo các học phần thực hành phân bổ đều qua các năm.

Năm 1
Năm 2
Năm 3
Năm 4

Lý luận Chính trị, pháp luật đại cương

- Kiến thức toán và khoa học tự nhiên, công nghệ thông tin

- Kỹ năng ngoại ngữ

- Kiến thức cơ sở ngành 1

Phương pháp học tập, giảng dạy và đánh giá

image
Triển vọng nghề nghiệp

Sinh viên ngành Kỹ thuật Xét nghiệm Y học sau khi tốt nghiệp sẽ được cấp bằng Cử nhân Xét nghiệm Y học trình độ đại học và có thể đảm nhận các vị trí: 

Kỹ thuật viên xét nghiệm tại các Bệnh viện, Phòng xét nghiệm, Trung tâm kiểm soát bệnh tật các cấp
Trợ giảng, giảng viên, kỹ thuật viên tại các cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe
Chuyên viên cơ quan quản lý y tế
Nhân viên kinh doanh/ đào tạo vận hành trang thiết bị y tế
Có cơ hội học tập nâng cao trình độ: CKI, Thạc sĩ, Tiến sĩ.
Chăm sóc sức khỏe chất lượng cao bắt đầu bằng xét nghiệm chính xác
Chăm sóc sức khỏe chất lượng cao bắt đầu bằng xét nghiệm chính xác
*
*
*
Chọn ngành quan tâm