banner

Kinh doanh Quốc tế

Chương trình đào tạo cử nhân Kinh doanh Quốc tế được xây dựng với mục tiêu đào tạo cử nhân tốt nghiệp với đầy đủ kỹ năng, tư duy để sẵn sàng đáp ứng phát triển lĩnh vực thương mại toàn cầu.

Giới thiệu chung

Trong giai đoạn 2015 – 2025, nhu cầu nhân lực của nhóm ngành Kinh tế – Marketing – Xuất – Nhập khẩu – Logistics vào khoảng 25.000 việc làm/năm và để làm việc trong những lĩnh vực này thì ngành Kinh doanh Quốc tế là xuất phát điểm vững chắc với các nghiệp vụ: hải quan, phân tích, xuất - nhập khẩu,... 

Mã ngành

7340120

Văn Bằng

Cử nhân Kinh doanh Quốc tế 

Tổ hợp môn

A00: Toán – Lý – Hóa 

A01: Toán – Lý – Anh

C01: Toán – Văn – Lý

D01: Toán – Văn – Anh 

Thời gian đào tạo

3.5 năm

Đặc điểm nổi bật của chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo ngành Kinh doanh Quốc tế có bề dày lịch sử 25 năm, người học sẽ được trải nghiệm những điểm nổi bật sau:

Lý thuyết kết hợp thực tiễn

Bên cạnh lý thuyết, người học được tham quan, kiến tập ngoài cảng và doanh nghiệp nhằm cung cấp cách thức về: xuất nhập khẩu, khai báo hải quan, giao nhận, và thanh toán quốc tế. công ty, tập đoàn tro
...Xem thêm

Đội ngũ giàu kinh nghiệm

Đội ngũ giảng viên giảng dạy Kinh doanh Quốc tế được đào tạo và làm việc chuyên sâu tại các công ty, tập đoàn lớn trong và ngoài nước sẽ cung cấp những kiến thức cập nhật và bổ ích cho người học.

Chuẩn uy tín trong 25 năm

Chú trọng giảng dạy bằng tiếng Anh, liên kết quốc tế. Chú trọng phát triển khối kỹ năng mềm và kỹ năng áp dụng công nghệ 4.0. Chú trọng phát triển tư duy phân tích, áp dụng.

Năng lực đầu ra

Sinh viên sẽ đạt được 10 năng lực ngày khi tốt nghiệp bao gồm tổ hợp kiến thức, kỹ năng và thái độ.
image
Cấu trúc chương trình học

Với cấu trúc chương trình 3.5 năm, sinh viên sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức chuyên ngành và kỹ năng cần thiết.

Năm 1
Năm 2
Năm 3
Năm 4

Triết học Mác – Lênin 

Pháp luật đại cương 

Quản trị học   

Tin học cơ bản   

Kinh tế vi mô 

Anh văn 1, 2, 3 

Giáo dục thể chất 1,2 

Kinh tế chính trị Mác – Lênin   

Giáo dục quốc phòng 

Nguyên lý kế toán   

Marketing căn bản   

Kinh tế vĩ mô   

Phương pháp nghiên cứu khoa học 

Chủ nghĩa xã hội khoa học   

Tư duy phản biện 

Đạo đức kinh doanh   

Môi trường và con người 

Luật kinh doanh quốc tế 

Quản trị quốc tế: Quản trị đa văn hóa và hành vi 

Phương pháp học tập, giảng dạy và đánh giá

Để đảm bảo quá trình truyền đạt và tiếp nhận được diễn ra hiệu quả, cần có những phương pháp phù hợp.
image
Triển vọng nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm việc tại nhiều vị trí của doanh nghiệp đa quốc gia/hay những công ty lớn của Việt Nam đang kinh doanh quốc tế trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: 

Xuất nhập khẩu
Thanh toán quốc tế
Kinh doanh ngoại hối
Ngân hàng
Kinh doanh quốc tế
Bảo hiểm hàng hoá quốc tế
Vận tải và giao nhận quốc tế
Hải quan, cảng biển và cảng hàng không
Hoạt động xúc tiến thương mại trong các cơ quan Nhà nước
Steve Jobs
media
Steve Jobs
"Cách duy nhất để làm tốt một việc là hãy yêu công việc bạn làm. Nếu bạn chưa tìm thấy nó, hãy cứ tiếp tục tìm kiếm. Đừng dừng lại. Với tất cả trái tim, bạn sẽ biết khi bạn tìm ra được."
media
*
*
*
Chọn ngành quan tâm