banner

Kế toán

Với hướng đào tạo mở, linh hoạt, người học sẽ tích lũy nguồn kiến thức phong phú để đáp ứng các công việc đa dạng về kế toán và kiểm toán trong tương lai, trở thành phiên bản giỏi nhất với ý thức học tập suốt đời. 

Giới thiệu chung

Kế toán là bộ phận không thể thiếu trong mỗi doanh nghiệp. Nhân viên kế toán có thể làm việc ở tất cả ngành nghề và loại hình kinh doanh, với cơ hội vô cùng rộng mở trong bối cảnh Việt Nam đang đạt tốc độ tăng trưởng tốt và hội nhập quốc tế cao.  

Mã Ngành

7340301

Văn Bằng

Cử nhân Kế toán

Tổ hợp môn

A00: Toán – Lý – Hóa   

A01: Toán – Lý – Tiếng Anh 

D01: Toán – Văn – Tiếng Anh 

C00: Văn – Sử – Địa

Thời gian đào tạo

4 năm

Đặc điểm nổi bật của chương trình đào tạo

Đào tạo cử nhân có khả năng tự học và bản lĩnh trong lĩnh vực chuyên môn về kế toán – kiểm toán.

Cơ hội làm việc đa dạng

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong mọi loại hình doanh nghiệp, trong các Bộ, Ngành chức năng, các học viện, trường đại học, cao đẳng và các tổ chức phi lợi nhuận

Phát triển năng lực thực tiễn

Bên cạnh việc trang bị kiến thức, chương trình đào tạo đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực thực tiễn để đảm bảo sinh viên ra trường có khả năng thích nghi công việc thực tế tốt

Tính ứng dụng cao

Tư vấn và nghiên cứu các vấn đề của ngành kế toán phục vụ cho phát triển ngành, ứng dụng công nghệ, tiến tới hội nhập kinh tế quốc tế

Tính chuyên nghiệp cao

Thực hiện công việc kế toán, kiểm toán một cách chuyên nghiệp, linh hoạt cao

Tuân thủ đạo đức nghề nghiệp

Tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, có ý thức tự học mở rộng vốn kiến thức để nâng cao năng lực nghề nghiệp

Năng lực đầu ra

Tập trung nâng cao năng lực thực tiễn, đảm bảo sinh viên tốt nghiệp tự tin tiếp cận công việc thực tế
image
Cấu trúc chương trình học

Chương trình học được xây dựng với lộ trình phù hợp cho người học, phân bố kiến thức hợp lí qua từng năm 

Năm 1
Năm 2
Năm 3
Năm 4

- Chuyên đề: Môi trường và con người 

- Triết học Mac-Lenin 

- Pháp luật đại cương 

- Anh văn 

- Marketing căn bản 

- Toán ứng dụng trong kinh doanh 

- Chuyên đề: Nhập môn nghề nghiệp TCKT 

- Tin học căn bản 

- Tư duy phản biện 

- Kinh tế chính trị Mac-Lenin                                       

- Kinh tế vi mô 

- Dữ liệu và thông tin

- Kỹ năng mềm 

- Kinh tế vĩ mô 

- Nguyên lý kế toán 

- Luật kinh tế

Phương pháp học tập, giảng dạy và đánh giá

Các phương pháp học tập, giảng dạy và đánh giá ở khoa Kế toán - Kiểm toán vô cùng đa dạng với nhiều phương thức.
image
Triển vọng nghề nghiệp

Là ngành học năng động, đòi hỏi phải luôn cập nhật và thích ứng với sự thay đổi của xã hội, người học sau khi tốt nghiệp có đủ kiến thức, kỹ năng và phẩm chất đạo đức để sẵn sàng trải nghiệm đa dạng ngành nghề:

Kế toán kho 
Kế toán ngân hàng
Kế toán thuế
Kế toán nội bộ
Kế toán công nợ
Kế toán bán hàng
Kế toán tổng hợp và kế toán trưởng
Kế toán công
Kiểm toán
Chuyên viên tài chính, chuyên viên nghiệp vụ ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính…
It's how you deal with failure that determines how you achieve success
media
It's how you deal with failure that determines how you achieve success
- David Feherty
media

Chương trình Đặc biệt

Ngoài chương trình tiêu chuẩn, ngành Kế toán còn có chương trình đào tạo đặc biệt với triết lý giáo dục khai phóng.

Trải nghiệm thực tế

Cơ hội trải nghiệm thực tế vận hành của doanh nghiệp thông qua hoạt động kiến tập, thực tập ở doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Học tập suốt đời

Các học phần của chương trình học là sự tiếp nối kiến thức từ những năm phổ thông, và được thiết kế hợp lý để trở thành nền tảng vững chắc cho việc tiếp nhận các kiến thức chuyên sâu

Học thông qua phục vụ cộng đồng

Kết nối với các tổ chức cộng đồng, doanh nghiệp xã hội và các chuyên gia ở các dự án thực tiễn. Ứng dụng kiến thức và kỹ năng chuyên ngành vào việc sáng tạo và thực hiện các giải pháp theo nhu cầu xã hội.
*
*
*
Chọn ngành quan tâm