banner

Hệ thống thông tin quản lý

Được thiết kế đào tạo cho sinh viên năng lực phối hợp hài hòa và chặt chẽ giữa hai lĩnh vực quản trị kinh doanh và công nghệ thông tin.

Giới thiệu chung

Phương pháp đào tạo định hướng thực hành cao, trang bị cho sinh viên vận dụng thành thạo tư duy quản lý và vận hành doanh nghiệp trên nền tảng dữ liệu và thông tin, trải nghiệm thực hiện các quy trình nghiệp vụ trên hệ thống công nghệ số. Từ đó tạo sự kết nối giữa lý thuyết và thực hành, giúp sinh viên tự đúc kết tri thức cho riêng mình.  

Mã ngành

7340405 

Văn bằng

Cử nhân Hệ thống thông tin quản lý

Tổ hợp môn

A00: Toán – Lý – Hóa   

A01: Toán – Lý – Anh   

C01: Toán – Văn – Lý   

D01: Toán – Văn – Anh  

Thời gian đào tạo

4 năm

Đặc điểm nổi bật của chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo giúp người học xây dựng các kỹ năng cần thiết để làm việc và thích ứng với sự thay đổi.

Phương pháp học linh hoạt

Chương trình đào tạo lấy người học làm trung tâm, kết hợp nhiều phương pháp giảng dạy.

Trải nghiệm thực tế

Các chương trình cho phép người học học rèn luyện các kỹ năng, vận dụng các kiến thức đã học để nâng cao năng lực toàn diện cho bản thân.

Hợp tác quốc tế

Chương trình trao đổi, liên kết với các trường Đại học nước ngoài.

Mô phỏng vận hành

Nội dung giảng dạy liên tục được cập nhật theo xu hướng phát triển và thay đổi của các mô hình kinh doanh cũng như các công nghệ mới.

Năng lực đầu ra

Trọng tâm của chương trình đào tạo cử nhân Hệ thống thông tin quản lý là đảm bảo học viên áp dụng các kiến thức tổng quát và chuyên môn vào công việc và đời sống.
image
Cấu trúc chương trình học

Chương trình học bao gồm các khối đại cương, kiến thức cơ sở ngành, kiến thức ngành và kiến thức chuyên ngành.

Năm 1
Năm 2
Năm 3
Năm 4
 • Triết học Mác – Lênin  
 • Kinh tế chính trị Mac-Lênin  
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học  
 • Anh văn 1 – 2 - 3  
 • Tin học cơ bản  
 • Kinh tế vi mô – vĩ mô   
 • Quản trị học  
 • Môi trường và con người  
 • Marketing căn bản  
 • Pháp luật đại cương  
 • Nguyên lý kế toán  
 • Giáo dục quốc phòng  
 • Giáo dục thể chất 1 - 2  
 • Môn tự chọn Toán  
 • Môn tự chọn Kỹ năng 1-2 

Phương pháp học tập, giảng dạy và đánh giá

Chương trình đào tạo áp dụng linh hoạt nhiều phương pháp giảng dạy, kết hợp các công cụ đánh giá đa dạng.
image
Triển vọng nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp có thể tự tin ứng tuyển các vị trí đảm nhận trách nhiệm khảo sát, phân tích nhu cầu của khách hàng, của doanh nghiệp, đề xuất các giải pháp cải tiến và tăng tính tự động hóa.

Nhân viên kinh doanh, marketing, chăm sóc mối quan hệ khách hàng
Nhân viên triển khai giải pháp công nghệ thông tin cho doanh nghiêp
Nhân viên phân tích nghiệp vụ doanh nghiệp
Nhân viên kiểm thử phần mềm
“Đừng lo lắng về thất bại, bạn chỉ phải đúng một lần."
media
“Đừng lo lắng về thất bại, bạn chỉ phải đúng một lần."
– Drew Houston
media
*
*
*
Chọn ngành quan tâm