banner

Hệ thống thông tin

Hệ thống thông tin là một ngành học mới tại Văn Lang, thể hiện cho việc theo kịp các nhu cầu thiết yếu của xã hội về công nghệ thông tin.

Giới thiệu chung

Chương trình đào tạo tập trung đẩy mạnh phương pháp học qua dự án (project-based), tăng cường thực hành, hợp tác chặt chẽ với doanh nghiệp, tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận và trải nghiệm các công nghệ hiện đại.

Mã ngành

7480104

 

Văn Bằng

Cử nhân Hệ thống thông tin 

Tổ hợp môn

A00: Toán – Lý – Hóa 

A01: Toán – Lý – Tiếng Anh 

D07: Toán – Hóa – Tiếng Anh 

D10: Toán – Địa – Tiếng Anh 

Thời gian đào tạo

4 năm

Đặc điểm nổi bật của chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo của ngành Hệ thống thông tin luôn cân bằng được nhu cầu về tri thức và thực tế của sinh viên.

Định hướng chuyên sâu

Đào tạo chuyên sâu về các lĩnh vực cụ thể, đáp ứng nhu cầu xã hội.

Chú trọng thực hành

Chương trình học song song cùng các hoạt động thực hành tại các phòng lab, giúp sinh viên vận dụng kiến thức ngay vào thực hiện các ý tưởng.

Tiếp cận doanh nghiệp sớm

Mạng lưới doanh nghiệp đối tác trải rộng giúp sinh viên có nhiều cơ hội thực tập từ sớm.

Năng lực đầu ra

Sinh viên sau khi theo học sẽ có năng lực đạt chuẩn với tiêu chí của ngành.
image
Cấu trúc chương trình học

Chương trình của ngành Hệ thống thông tin được chia thành 4 năm, mỗi năm học gồm 3 học kỳ.

Năm 1
Năm 2
Năm 3
Năm 4

Anh Văn
Kỹ năng mềm
Toán cao cấp và ứng dụng
Đại số tuyến tính và ứng dụng
Nhập môn Công nghệ thông tin 
Cơ sở lập trình 
Kỹ thuật lập trình 
Nhập môn Mạng máy tính và điện toán đám mây 
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 
Các môn Lý luận chính trị
Giáo dục quốc phòng
Thể dục thể chất
 

Phương pháp học tập, giảng dạy và đánh giá

Để đạt hiệu quả giảng dạy tốt nhất, Khoa Công nghệ Thông tin luôn không ngừng cải tiến các phương pháp học tập, giảng dạy của mình.
image
Triển vọng nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Hệ thống thông tin, sinh viên của ngành có khả năng làm việc như sau:

Nhân viên phân tích hệ thống (System Analyst)
Nhân viên thiết kế, xây dựng và phát triển các hệ thống thông tin (System Developer)
Nhân viên triển khai các dự án Hệ thống thông tin phổ biến của doanh nghiệp và xã hội như: e-Commerce, ERP, CRM, e-Education, e-Government, e-Healthcare, (GIS),…
Nhân viên phân tích nghiệp vụ (Business Analyst)
Nhân viên quản trị cơ sở dữ liệu (Database Administrator) và quản trị CSDL không gian. (GIS Database Administrator).
Nhân viên phân tích dữ liệu (Data Analyst) và Nhân viên phân tích dữ liệu chuyên sâu trong lĩnh vực GIS (GIS Data Analyst)
"Công nghệ như nghệ thuật là một bài tập trí tưởng tượng của con người."
media
"Công nghệ như nghệ thuật là một bài tập trí tưởng tượng của con người."
- Daniel Bell
media
*
*
*
Chọn ngành quan tâm