banner

Đông Phương học 

(Hàn Quốc học, Nhật Bản học, Trung Quốc học)

Đông phương học (East Asian Studies) là một ngành khu vực học liên ngành tập trung nghiên cứu về văn hóa, xã hội, lịch sử, địa lý, kinh tế, chính trị, ngoại giao… của các quốc gia Đông Á. Ngành này nghiên cứu chính về Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam và các nước Đông Nam Á.

Giới thiệu chung

Mục đích của ngành Đông phương học là đào tạo sinh viên có kiến thức chuyên sâu, toàn diện về khu vực Đông Á. Sinh viên tốt nghiệp có khả năng làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức quốc tế hoạt động tại thị trường Đông Á như Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản. Đồng thời, sinh viên cũng có thể làm việc trong nhiều lĩnh vực như: ngoại giao, du lịch, giáo dục, doanh nghiệp nước ngoài, truyền thông…

Mã ngành

7310608

Văn bằng

Cử nhân Đông Phương học 

Tổ hợp môn

A01: Toán – Lý – Tiếng Anh  

C00: Văn – Sử – Địa  

D01: Toán – Văn – Tiếng Anh  

D04: Toán – Văn – Tiếng Trung 

Thời gian đào tạo

3.5-4 năm

Đặc điểm nổi bật của chương trình đào tạo

Đông phương học là chương trình đào tạo liên ngành, tích hợp kiến thức về ngôn ngữ, văn hóa, lịch sử của các nước Đông Á. Chương trình nhấn mạnh phát triển kỹ năng nghiên cứu, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp liên văn hóa cho sinh viên.

Nghiên cứu về khu vực học

Ngành tập trung giảng dạy các kiến thức về khu vực học Đông Á, bao gồm: lịch sử, địa lý, văn hoá, xã hội, kinh tế chính trị, ngoại giao...

Nghiên cứu đất nước học

Ngoài kiến thức khu vực học, người học sẽ được tiếp cận chuyên sâu về một đất nước ở Đông Bắc Á (đất nước học), bao gồm: Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Cơ hội du học và thực tập quốc tế

Trong quá trình học tập, người học sẽ có cơ hội được trải nghiệm du học trao đổi hoặc thực tập thực tế tại một trong ba quốc gia kể trên. Qua đó, góp phần nâng cao kỹ năng của bản thân.

Đa dạng cơ hội việc làm

Sau khi tốt nghiệp, người học có nhiều sự lựa chọn trong các ngành nghề và có khả năng làm việc ở môi trường đa văn hoá.

Năng lực đầu ra

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, người học sẽ có những kiến thức chuyên sâu trong mảng khu vực học và đất nước học, đồng thời có những kỹ năng nghề nghiệp cần thiết, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp trong khu vực Đông Á. Bên cạnh đó, người học sẽ có các phẩm chất đạo đức, tinh thần học tập suốt đời để có thể làm việc độc lập trong môi trường quốc tế, trở thành các chuyên gia, các nhà quản lý, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam và một thế giới hoà bình.
image
Trung Quốc học
Hàn Quốc học
Nhật Bản học

NĂM 1

Triết học Mác - Lênin

Giáo dục cảm xúc xã hội

Nhập môn Trung Quốc học

Nghe tiếng Trung sơ cấp 

Nói tiếng Trung sơ cấp 

Đọc tiếng Trung sơ cấp 

Viết tiếng Trung sơ cấp 

Kinh tế chính trị Mác - Lênin

Cơ sở văn hoá Việt Nam 

Tin học cơ bản 

Khu vực học Đông Á

Chủ nghĩa xã hội khoa học

Dẫn luận ngôn ngữ học 

 

NĂM 2

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Kỹ năng công dân toàn cầu

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Nghe tiếng Trung trung cấp 

Nói tiếng Trung trung cấp 

Đọc tiếng Trung trung cấp 

Viết tiếng Trung trung cấp 

Pháp luật đại cương

Văn minh phương Đông 

Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương

Soạn thảo văn bản tiếng Việt 

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Xã hội học đại cương 

Tâm lý học đại cương

Thống kê khoa học xã hội

Kỹ năng tư duy phản biện

 

 

NĂM 3

Lịch sử tư tưởng phương Đông

Lý luận nhà nước và nhà nước phương Đông 

Các loại hình ngôn ngữ phương Đông

Địa lý Trung Quốc

Lịch sử Trung Quốc 

Biên phiên dịch Trung-Việt 

Văn hoá Trung Quốc 

Văn học Trung Quốc

Nghiệp vụ du lịch

Nghiệp vụ ngoại thương

Nghiệp vụ PR

Nghiệp vụ lễ tân ngoại giao

Kinh tế - Chính trị Trung Quốc

Hán tự và văn hóa

Giao tiếp liên văn hoá Việt Nam-Trung Quốc

Phương pháp giảng dạy tiếng Trung

Đại cương tiếng Hán hiện đại

Tiếng Trung nâng cao

Tiếng Trung thương mại

Kỹ năng thuyết trình tiếng Trung

Dịch thuật các vấn đề kinh tế-văn hóa-xã hội

 

NĂM 4

Thực tập

Khóa luận tốt nghiệp

Văn bản thư tín tiếng Trung

Tiếng Trung chuyên đề

Quan hệ Trung Quốc và các nước Đông Á

Phương pháp học tập, giảng dạy và đánh giá

Với tôn chỉ tôn trọng nền giáo dục khai phóng (Liberalism), người học được đào tạo và được khuyến khích đưa ra quan điểm cá nhân về mọi sự vật trong thế giới, nhận thức được những giá trị tốt đẹp mà nhân loại đang hướng tới trên cơ sở của sự tôn trọng các giá trị, thế giới quan của người khác.
image
Triển vọng nghề nghiệp

Nhờ tiếp xúc với các kiến thức về nền văn hóa của nhiều quốc gia nên người tốt nghiệp ngành Đông Phương học có cơ hội học tập và làm việc ở Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản. Qua đó hiện thực hoá ước mơ của những bạn trẻ yêu thích khám phá thế giới và những công việc năng động. 

Chuyên viên biên – phiên dịch
Phóng viên thời sự quốc tế
Chuyên viên đối ngoại
Chuyên viên các Sở Ngoại vụ và Đại sứ quán
Nhân viên tư vấn du học
Hướng dẫn viên du lịch
Giáo viên ngoại ngữ
Giảng viên cao đẳng và đại học
"Có kiến thức thì không nghi ngờ, có lòng nhân thì không ưu tư, có dũng cảm thì không sợ hãi."
"Có kiến thức thì không nghi ngờ, có lòng nhân thì không ưu tư, có dũng cảm thì không sợ hãi."
— Khổng Tử

Chương trình đào tạo đặc biệt

Chương trình Đào tạo Đặc biệt của ngành Thiết kế Đồ hoạ được thiết kế dựa trên nền tảng Triết lý Giáo dục Khai phóng, cung cấp cho người học kỹ năng và tư duy khám phá, định vị bản thân, thích ứng với tiêu chuẩn mới của bối cảnh hội nhập toàn cầu. Các đặc điểm nổi bật của chương trình:

*
*
*
Chọn ngành quan tâm