banner

Điều dưỡng

Điều dưỡng là một nghề trong lĩnh vực y tế có nhiệm vụ chăm sóc, quản lý, giáo dục sức khỏe cho người bệnh và cộng đồng. Người điều dưỡng cần được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng và năng lực tự chủ trong quá trình phối hợp nhiều hoạt động để thực hiện sứ mệnh chăm sóc, bảo vệ sức khỏe con người.

Cùng với sự phát triển của thế giới trong thời đại 4.0, nhu cầu về chăm sóc sức khỏe của con người thì cao hơn. Tổ chức Y tế Thế giới đã khẳng định: “Dịch vụ điều dưỡng, hộ sinh là một trong những trụ cột của hệ thống chăm sóc y tế”. Khẳng định này cũng cho thấy vai trò quan trọng của Điều dưỡng trong thực hiện mục tiêu xây dựng hệ thống y tế chất lượng cao, có khả năng phục hồi nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của các cá nhân và cộng đồng hiện tại và trong tương lai.

Giới thiệu chung

Trong hệ thống y tế, Điều dưỡng có vai trò độc lập và phối hợp với các nghề khác trong quá trình cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người bệnh. Các hoạt động chăm sóc người bệnh được thực hiện tại bệnh viện và cộng đồng. Điều dưỡng là người thực hiện chăm sóc trực tiếp cho người bệnh bằng các kỹ năng điều dưỡng.

Mã ngành

7720301 

Thời gian đào tạo

3,5 - 4 năm 

Văn bằng

Cử nhân Điều dưỡng

Tổ hợp môn

B00: Toán – Hóa – Sinh

C08: Văn – Hóa – Sinh 

D07: Toán – Hóa – Anh 

D08: Toán – Sinh – Anh 

Đặc điểm nổi bật của chương trình đào tạo

Tiếp cận với các môn học chuyên ngành từ năm thứ I

Tham quan trải nghiệm môi trường thực hành nghề nghiệp. Học một số môn cơ sở ngành, chuyên ngành từ năm thứ I để tạo cảm hứng nghề nghiệp.

Học tập thông qua trải nghiệm

Mô phỏng, tiền lâm sàng. Tại bệnh viện, viện có uy tín trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh.

Chú trọng phát triển năng lực học tập suốt đời

Nghiên cứu khoa học, thực hành dựa vào bằng chứng. Chủ động cập nhật thông tin.

Năng lực đầu ra

image
Cấu trúc chương trình học

Sinh viên theo học chuyên ngành Điều dưỡng sẽ được đào tạo kiến thức chuyên môn bài bản, đi kèm theo các học phần thực hành qua các năm.

Năm 1
Năm 2
Năm 3
Năm 4
  • Giáo dục đại cương
  • Kinh tế chính trị Mác Lênin
  • Pháp luật đại cương
  • Lý thuyết cơ sở ngành
  • Ngoại ngữ
  • Kỹ năng mềm

Phương pháp học tập, giảng dạy và đánh giá

image
Triển vọng nghề nghiệp

Sau tốt nghiệp ngành Cử nhân Điều dưỡng đa khoa, bạn có thể chọn cho mình môi trường yêu thích để phát triển nghề nghiệp trong tương lai. Các bạn có thể làm việc tại nhiều vị trí như: 

Điều dưỡng thực hành theo chương trình đào tạo thực hành 9 tháng tại cơ sở y tế theo qui định của Luật khám bệnh chữa bệnh để được cấp chứng chỉ hành nghề (Sau khi tốt nghiệp, chưa có chứng chỉ hành nghề)
Nhân viên làm việc tại cơ sở đào tạo chuyên ngành Điều dưỡng nói riêng và cơ sở đào tạo khối ngành khoa học sức khỏe nói chung (Sau khi tốt nghiệp, chưa có chứng chỉ hành nghề)
Nhân viên chăm sóc tại các cơ sở chăm sóc người cao tuổi trong nước (Sau khi tốt nghiệp, chưa có chứng chỉ hành nghề)
Chuyên viên làm việc tại các cơ quan quản lý ngành y tế: Phòng Y tế, TT Y tế dự phòng, Sở Y tế (Sau khi tốt nghiệp, chưa có chứng chỉ hành nghề)
Tình nguyện viên, nhân viên tại các tổ chức phi chính phủ/tổ chức từ thiện xã hội (Sau khi tốt nghiệp, chưa có chứng chỉ hành nghề)
Nhân viên làm việc tại các công ty Dược phẩm, Trang thiết bị y tế… (Sau khi tốt nghiệp, chưa có chứng chỉ hành nghề)
Trợ giảng, giảng viên tại các cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe (Sau khi có chứng chỉ hành nghề)
Điều dưỡng tại các phòng khám đa khoa, phòng khám gia đình (Sau khi có chứng chỉ hành nghề)
Nhân viên kinh doanh/ đào tạo vận hành trang thiết bị y tế (Sau khi có chứng chỉ hành nghề)
Trung tâm tiêm chủng vac xin (Sau khi có chứng chỉ hành nghề)
Trung tâm chăm sóc người cao tuổi (Sau khi có chứng chỉ hành nghề)
Bệnh viện (Sau khi có chứng chỉ hành nghề)
Trung tâm chăm sóc người cao tuổi (Sau khi có chứng chỉ hành nghề)
Các trường học, cơ quan, công xưởng, công trường, trại giam có phòng y tế cơ quan (Sau khi có chứng chỉ hành nghề)
Thành lập cơ sở chăm sóc sức khỏe tại nhà (Sau khi có chứng chỉ hành nghề)
Có cơ hội học tập nâng cao trình độ: CKI, Thạc sĩ, Tiến sĩ (Sau khi có chứng chỉ hành nghề)
Đầu tư cho điều dưỡng cũng là đầu tư cho chất lượng y tế toàn diện và tương lai sức khỏe của người bệnh, cộng đồng
media
Đầu tư cho điều dưỡng cũng là đầu tư cho chất lượng y tế toàn diện và tương lai sức khỏe của người bệnh, cộng đồng
(ICN, 2022)
media
*
*
*
Chọn ngành quan tâm