banner

Công tác xã hội

Thực hành phát triển cộng đồng

Giới thiệu chung

Ngành Công tác xã hội được thành lập, nhằm đào tạo sinh viên có năng lực tham vấn, tư vấn, hỗ trợ học sinh, giải quyết các vấn đề của học đường, đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh và sự công bằng trong tiếp cận giáo dục, góp phần vào sự phát triển xã hội.
Bên cạnh đó, Công tác xã hội còn giúp các đối tượng yếu thế khác (người cao tuổi, người khuyết tật,  trẻ em,...) giúp họ thực hiện chức năng xã hội và tạo ra những thay đổi về mặt xã hội.

Mã ngành

7760101

Văn Bằng

Cử nhân Công tác xã hội

Tổ hợp môn

C00: Văn – Sử – Địa   

C14: Văn – Toán – GDCD   

C20: Văn – Địa lý – GDCD   

D01: Toán – Văn – Tiếng Anh

Thời gian đào tạo

4 năm

Đặc điểm nổi bật của chương trình đào tạo

Trải nghiệm một tiến trình thay đổi bản thân theo quá trình đào tạo, kết hợp lý thuyết trên lớp và thực hành tại các cơ sở xã hội.

Kiến thức chuyên sâu

Kiến thức an sinh xã hội, công tác xã hội trong y tế, giáo dục và trẻ em là kiến thức cốt lõi của sinh viên tốt nghiệp.

Đào tạo nền tảng chuẩn

Một nền tảng khoa học xã hội và hành vi vững chắc để củng cố khả năng phân tích và giải quyết vấn đề ở người học.

Vận dụng thực tế

Cơ hội vận dụng kết hợp lý thuyết và thực hành qua việc trải nghiệm thực hành Công tác xã hội tại các cơ sở xã hội.

Năng lực đầu ra

Sau 4 năm, người học sẽ nắm vững kiến thức toàn diện và hệ thống về công tác xã hội.
image
Cấu trúc chương trình học
Năm 1
Năm 2
Năm 3
Năm 4

Lý thuyết CTXH

Nhập môn Tâm lý học 

Anh văn 

Nhập môn CTXH 

Giáo dục thể chất 

Giáo dục quốc phòng 

Triết học Mác Lênin

Tư duy phản biện

An sinh xã hội

Tin học căn bản

Pháp luật đại cương

Xã hội học đại cương

Hành vi con người và môi trường xã hội

Nhập môn học tập thực đia

Tiếng việt thực hành

Tôn giáo học

Lịch sử văn minh thế giới

Cơ sở văn hóa Việt Nam

Phương pháp học tập, giảng dạy và đánh giá

Đa dạng các phương pháp với mục đích giúp người học trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân.
image
Triển vọng nghề nghiệp

Việc làm của cử nhân ngành học Công tác xã hội rất rộng mở. Ngoài ra, sinh viên ngành Công tác xã hội còn có cơ hội học lên cao hoặc tìm học bổng du học khá dễ dàng. Cử nhân Công tác xã hội có thể làm việc tại nhiều vị trí:

Làm việc trực tiếp hoặc cung ứng dịch vụ công tác xã hội, hoặc nghiên cứu ở các cơ quan, các tổ chức và doanh nghiệp.
Làm công tác xã hội chuyên nghiệp trong các lĩnh vực khác nhau như: sức khoẻ, y tế, giáo dục, pháp luật, kinh tế, truyền thông, xã hội, văn hoá, môi trường …
Thành lập và điều hành các doanh nghiệp xã hội, tổ chức phi chính phủ, cơ sở trợ giúp xã hội…
Giảng dạy và nghiên cứu tại các trường cao đẳng, đại học, học viện.
"Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.”
media
"Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.”
— Nelson Mandela
media
*
*
*
Chọn ngành quan tâm