banner

Công nghệ Thẩm mỹ

Ngành Công nghệ Thẩm mỹ là ngành học có tính sáng tạo rất cao, với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghệ chế tạo và ứng dụng các loại mỹ phẩm trong công nghệ thẩm mỹ. 

Giới thiệu chung

Việc ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ trong chế tạo mỹ phẩm và các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe trong chăm sóc sắc đẹp trở nên cần thiết trong xã hội hiện đại. Ngành Công nghệ Thẩm mỹ vì vậy ra đời và là ngành học hoàn toàn mới, lần đầu tiên được triển khai đào tạo tại VLU.

Mã Ngành

7420207

Văn Bằng

Cử nhân Công nghệ Thẩm mỹ

Tổ hợp môn

A00: Toán – Lý – Hóa  

B00: Toán – Hóa – Sinh  

D07: Toán – Hóa – Anh  

D08: Toán – Sinh – Anh 

Thời gian đào tạo

3.5 năm

Đặc điểm nổi bật của chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo Công nghệ Thẩm mỹ tại VLU đảm bảo những đặc điểm nổi bật phục vụ người học:

Chuẩn quốc tế

Sinh viên được trải nghiệm môi trường học tập hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế, được kiểm định bởi các tổ chức quốc tế.

Phương pháp hiện đại

Sinh viên được tiếp cận phương pháp giảng dạy và học tập hiện đại trên lớp và qua hệ thống E-Learning đẳng cấp để phát triển khả năng tự học và học tập suốt đời.

Tham gia sâu sát

Sinh viên được học tập với các chuyên gia đầu ngành về công nghệ thẩm mỹ, với các lãnh đạo của doanh nghiệp và những người nổi tiếng.

Thực hành

Sinh viên được thực hành chuyên môn ở phòng thí nghiệm hiện đại, được thực hành ứng dụng mỹ phẩm thẩm mỹ ở các Viện thẩm mỹ.

Được tài trợ

Sinh viên được tài trợ kinh phí 100% cho các hoạt động nghiên cứu khoa học.

Làm việc doanh nghiệp

Sinh viên được nhà trường tạo điều kiện kết nối với doanh nghiệp, trải nghiệm làm việc trong môi trường thực tế tại doanh nghiệp, được hỗ trợ việc làm ngay khi tốt nghiệp.

Bồi dưỡng ngoại ngữ

Sinh viên được đào tạo bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ để hội nhập quốc tế.

10 kỹ năng cốt lõi

Sinh viên được học tập 10 kỹ năng cốt lõi cần thiết trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025 cho người đi làm được đề xuất trên Diễn đàn Kinh tế Thế giới.

Bằng cấp chất lượng

Bằng cấp được công nhận bởi nhiều tổ chức trong và ngoài nước.

Năng lực đầu ra

Hoàn thành khóa học, người học sẵn sàng làm việc trong lĩnh vực công nghệ thẩm mỹ với các năng lực đạt chuẩn đầu ra của ngành.
image
Cấu trúc chương trình học

Chương trình đào tạo ngành Công nghiệp Thẩm mỹ được thực hiện trong 4 năm với lộ trình chi tiết để người học nắm bắt.

Năm 1
Năm 2
Năm 3
Năm 4

Tư duy phản biện

Kỹ năng mềm

Sinh lý người và động vật

Hóa phân tích

Hóa học hữu cơ và thực hành

Pháp luật đại cương

Khoa học về da

Kinh tế chính trị Mác-Lênin

Sinh học đại cương

Hóa học đại cương

Nhập môn Công nghệ thẩm mỹ

Triết học Mác-Lênin

Anh văn 3 (AV3)

Anh văn 2 (AV2)

Anh văn 7 (AV7)

Anh văn 1 (AV1)

Anh văn dự bị (AV0)

Kiểm tra tiếng Anh đầu khóa

Tin học cơ bản

Môi trường và con người

GDQP4: Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật

GDQP3: Quân sự chung

Giáo dục thể chất

GDQP2: Công tác quốc phòng và an ninh

GDQP1: Đường lối QP và AN của ĐCSVN

Phương pháp học tập, giảng dạy và đánh giá

Để đảm bảo đầu ra chất lượng của khóa học, chương trình đã xây dựng khung phương pháp cụ thể.
image
Triển vọng nghề nghiệp

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở nhiều vị trí khác nhau trong doanh nghiệp như:  

Chuyên viên nghiên cứu và phát triển sản phẩm 
Chuyên viên kinh doanh /phát triển kinh doanh
Chuyên viên tư vấn /chăm sóc khách hàng
Chuyên viên kỹ thuật
Chuyên viên viết bài /Marketing
Chuyên viên mua hàng /Quản lý kho
Chuyên viên kiểm soát chất lượng
Chuyên viên đào tạo
Chuyên viên vận hành sản xuất
Muốn thay đổi thế giới bạn phải bắt đầu từ chính mình.
Muốn thay đổi thế giới bạn phải bắt đầu từ chính mình.
Hãy nắm lấy cơ hội nâng cao tri thức và xây dựng tương lai theo đúng mơ ước của mình!
*
*
*
Chọn ngành quan tâm