banner

Hội đồng Trường và Ban Giám hiệu

Hội đồng Trường được thành lập vào năm 2020, bao gồm các nhà giáo dục tâm huyết, những người luôn cống hiến và cam kết duy trì tầm nhìn và giá trị của Trường Đại học Văn Lang khi trường mở rộng hơn và phát triển về quy mô và sức ảnh hưởng.

Bằng cách xây dựng một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo cho người học, nhà khoa học và doanh nghiệp, chúng tôi tạo điều kiện để họ kết nối, học tập và phát triển những giải pháp đột phá cho một tương lai tốt đẹp hơn. Thông qua đó, chúng tôi phục vụ đất nước.

Đặc thù của giáo dục đại học là phải có liên kết quốc tế rộng rãi. Hiện nay, Trường Đại học Văn Lang đang hợp tác với hơn 200 trường đại học và viện nghiên cứu nổi tiếng tại hơn 100 quốc gia, đa số là Châu Âu và Mỹ.

Tại Văn Lang, chúng tôi coi trọng việc đào tạo cả về kỹ năng và phẩm chất con người, từ ý thức tiên phong, đạo đức nghề nghiệp đến sự chuyên nghiệp. Đó là một sự thức tỉnh lớn và một quá trình lâu dài từ việc rèn luyện, xây dựng nền tảng, mô hình, văn hóa ngay từ bậc tiểu học cho đến đại học.

Hội đồng Trường
media
Bà Bùi Thị Vân Anh

Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Văn Lang

PGS. TS. Trần Thị Mỹ Diệu
PGS. TS. Trần Thị Mỹ Diệu

Thành viên Hội đồng trường

Hiệu trưởng 

TS. Võ Văn Tuấn
TS. Võ Văn Tuấn

Thành viên Hội đồng trường

Phó Hiệu trưởng thường trực

TS. Vũ Viết Ngoạn
TS. Vũ Viết Ngoạn

Thành viên Hội đồng trường  

 

ThS. Bùi Phạm Lan Phương
ThS. Bùi Phạm Lan Phương

Thành viên Hội đồng trường

Phó Hiệu trưởng

Chủ tịch Hội đồng trường VLTECH

PGS. TS. Lê Thị Kim Oanh
PGS. TS. Lê Thị Kim Oanh

Thành viên Hội đồng trường

Trưởng Khoa Môi trường

Trưởng Phòng Hợp tác quốc tế & Nghiên cứu Khoa học

ThS. Nguyễn Đắc Anh Chương
ThS. Nguyễn Đắc Anh Chương

Thành viên Hội đồng trường

Phó trưởng phòng quản lý Cơ sở 1 và Cơ sở 2

ThS. Hoàng Sơn Điền
ThS. Hoàng Sơn Điền

Thành viên Hội đồng trường
Giám đốc điều hành 

"Giáo dục là thắp lên ngọn đuốc, không phải chỉ là đổ đầy bình cho con tàu"
media
"Giáo dục là thắp lên ngọn đuốc, không phải chỉ là đổ đầy bình cho con tàu"
- Socrates -
media
Ban giám hiệu
media
PGS. TS. Trần Thị Mỹ Diệu

Hiệu trưởng 

 PSG. TS. Trần Thị Mỹ Diệu hiện đang là nữ Hiệu Trưởng đầu tiên của Trường Đại học Văn Lang. Trên cương vị này Cô có nhiệm vụ phụ trách chung, đồng thời chịu trách nhiệm trước Bộ Giáo dục & Đào tạo và trước Hội đồng Trường Đại học Văn Lang về các hoạt động của Nhà trường. Cô trực tiếp điều hành công tác Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng đào tạo. Trong những năm làm Hiệu trưởng, PGS. TS. Trần Thị Mỹ Diệu góp phần dẫn dắt, tạo nên nhiều chuyển biến bứt phá của Trường Đại học Văn Lang trong giai đoạn mới, đặc biệt là phát triển các chương trình đào tạo và hoạt động hợp tác quốc tế - nghiên cứu khoa học toàn Trường.

TS. Võ Văn Tuấn
TS. Võ Văn Tuấn

Phó Hiệu trưởng thường trực 

 

TS. Ngô Quang Trung
TS. Ngô Quang Trung

Phó Hiệu trưởng

TS. Nguyễn Thị Thu Hà
TS. Nguyễn Thị Thu Hà

Phó Hiệu trưởng 

 

ThS. Bùi Phạm Lan Phương
ThS. Bùi Phạm Lan Phương

Phó Hiệu trưởng

Hội đồng sáng lập
TS. Nguyễn Đắc Tâm
TS. Nguyễn Đắc Tâm

Chủ tịch Hội đồng Sáng lập Trường

KS. Bùi Quang Độ
KS. Bùi Quang Độ

Cố Chủ tịch Hội đồng Sáng lập Trường

Tin tức & Sự kiện nổi bật
Xem toàn bộ tin tức & sự kiện