banner

Đảm bảo chất lượng

Trường Đại học Văn Lang được kiểm định theo chuẩn FIBAA (Châu Âu). Trường cũng đạt kiểm định quốc gia. Để duy trì tiêu chuẩn xuất sắc, các chương trình đào tạo, cơ sở vật chất và hoạt động của chúng tôi được xem xét và cải tiến hằng năm.

Chúng tôi phấn đấu sánh ngang với các trường đại học xuất sắc trên thế giới

Chúng tôi khao khát khẳng định mình là một trường đại học định hướng nghiên cứu quốc tế. Chúng tôi không ngừng phấn đấu để sánh ngang với các trường đại học xuất sắc trên thế giới bằng cách nâng cao chất lượng giáo dục và mang lại những thay đổi tích cực đầy cảm hứng cho xã hội.

 

 

 


 

Ba công khai

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 quy định về thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục. Trường Đại học Văn Lang thực hiện đăng tải các báo cáo theo quy định.
 

Kiểm định Cơ sở giáo dục

Trường Đại học Văn Lang được kiểm định theo chuẩn FIBAA (Châu Âu). Trường cũng đạt kiểm định quốc gia.

 

Kiểm định Chương trình đào tạo

Các chương trình đào tạo của Trường Đại học Văn Lang được kiểm định theo tiêu chuẩn quốc gia, khu vực và quốc tế.

Kế toán kiểm toán
Kế toán
Không tìm thấy hình ảnh chứng nhận liên quan
media
Định hướng chất lượng giáo dục và đào tạo ngày một tiệm cận với chuẩn mực quốc tế
media
Định hướng chất lượng giáo dục và đào tạo ngày một tiệm cận với chuẩn mực quốc tế
Trường Đại học Văn Lang xây dựng chiến lược mang các tiêu chuẩn giáo dục chuẩn quốc tế vào mọi hoạt động đào tạo, cùng khát khao giúp sinh viên Việt Nam thụ hưởng những giá trị giáo dục tốt nhất.
media
Tin tức và Sự kiện nổi bật
Xem toàn bộ tin tức & sự kiện