banner

Trung tâm Phát triển Năng lực sinh viên

Chúng tôi tự hào khi là trường đại học duy nhất ở Việt Nam sở hữu Trung tâm Phát triển Năng lực sinh Viên. Với mong muốn tạo ra một nơi giúp sinh viên có thể phát triển các kỹ năng mềm và kiến tạo các trải nghiệm học tập, chúng tôi cung cấp tài nguyên, công cụ và dịch vụ hỗ trợ học tập toàn diện để từ đó sinh viên có thể phát triển kỹ năng và tri thức cần thiết trên con đường đi đến thành công.

Trung tâm Phát triển Năng lực sinh viên

Trung tâm Phát triển Năng lực sinh viên được thiết kế để tập trung vào việc hỗ trợ, tư vấn và trang bị cho sinh viên những gì cần thiết để tối đa hóa tiềm năng học tập đồng thời đảm bảo các mục tiêu chiến lược của trường.

media

Sứ mệnh

Trung tâm Phát triển Năng lực Sinh viên được thành lập với sứ mệnh đào tạo và trang bị hệ thống các kỹ năng mềm cho sinh viên. Bên cạnh đó, Trung tâm còn kết nối hoạt động đào tạo với cộng đồng doanh
...Xem thêm
media

Tầm nhìn

Chúng tôi đào tạo con người phát triển toàn diện, vun đắp năng lực học tập suốt đời thông qua việc kiến tạo những trải nghiệm học tập mang tính nhân văn, nuôi dưỡng các giá trị đạo đức và triển khai c
...Xem thêm
media

Mục tiêu

Chúng tôi hướng đến mục tiêu xây dựng và phát triển các chương trình giáo dục có chất lượng, hình thành những kỹ năng có thể chuyển đổi, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của xã hội. Bên cạnh đó, chún
...Xem thêm
"Giáo dục nhen nhóm ngọn đuốc chứ không phải chỉ đổ đầy con tàu."
media
"Giáo dục nhen nhóm ngọn đuốc chứ không phải chỉ đổ đầy con tàu."
- Socrates -
media

Liên hệ để nhận thông tin tư vấn & hỗ trợ

Liên hệ chúng tôi
Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên
Email: hotrosinhvien@vlu.edu.vn
*
Bạn là (Vui lòng lựa chọn)
*
*