banner

Cẩm nang sinh viên

Xem ngay

Cẩm nang Sinh viên là ấn phẩm phát hành hằng năm của Trường Đại học Văn Lang, do Phòng Tuyển sinh biên soạn. Đây là tài liệu hữu ích giúp sinh viên tìm hiểu tổng quan về Trường, những chỉ dẫn về quá trình học tập và rèn luyện, về đời sống sinh viên, chính sách hỗ trợ sinh viên, từ đó, giúp các bạn có thông tin để hòa nhập nhanh hơn vào cộng đồng sinh viên Văn Lang.

 

Nhà trường sẽ gửi Cẩm nang Sinh viên đến sinh viên vào đầu năm nhất, để các bạn sử dụng trong toàn khóa học. Mỗi năm, cuốn sổ nhỏ này được biên tập, bổ sung những nội dung mới.

 

Giới thiệu các phiên bản Cẩm nang Sinh viên cập nhật qua các năm:

 

STT

Tên cẩm nang

Tải về

1

Cẩm nang sinh viên - năm 2022

Tải về

2Cẩm nang sinh viên - năm 2021Tải về
3Cẩm nang sinh viên - năm 2020Tải về
4Cẩm nang sinh viên - năm 2019Tải về
5Cẩm nang sinh viên - năm 2018Tải về
6Cẩm nang sinh viên - năm 2017Tải về
7Cẩm nang sinh viên - năm 2016Tải về
8Cẩm nang sinh viên - năm 2015Tải về
9Cẩm nang sinh viên - năm 2014Tải về
10Cẩm nang sinh viên - năm 2013Tải về
11Cẩm nang sinh viên - năm 2012Tải về
12Cẩm nang sinh viên - năm 2011Tải về