banner

Quản lý Công nghiệp

Đào tạo kiến thức và kỹ năng cần thiết liên quan đến hoạt động quản lý, cải tiến hệ thống sản xuất, chất lượng sản phẩm và sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

Giới thiệu chung

Quản lý Công nghiệp là ngành giao thoa giữa kinh tế và kỹ thuật, cung cấp các kiến thức nền tảng và chuyên sâu về quản trị kinh tế và kỹ thuật công nghệ; cung cấp các kỹ năng chuyên môn cho người học về hoạt động sản xuất, quản lý dự án, quản trị nguồn nhân lực, quản lý dự trữ và kho hàng, quản lý chuỗi cung ứng trong các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và thương mại.

Mã ngành

7510601    

 

 

Thời gian đào tạo

4 năm  

 

Văn bằng

Kỹ sư Quản lý Công nghiệp

 

 

Tổ hợp môn

A00: Toán – Lý – Hóa                             

A01: Toán – Lý – Anh                                  

A02: Toán – Vật lý – Sinh học                                  

B00: Toán – Hóa học – Sinh học  

Đặc điểm nổi bật của chương trình đào tạo

Được xây dựng với định hướng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực quản lý công nghiệp và quản trị kinh doanh.

Chuẩn quốc tế

Đối sánh với chương trình đào tạo của Đại học Illinois, Hoa Kì (Hạng 48, THE 2022).

Học phần doanh nghiệp

Hơn 30% chương trình đào tạo được học thực tế tại doanh nghiệp với các chuyên gia trong và ngoài nước.

Kỹ năng

Chú trọng kỹ năng trong phân tích nhân tố con người, kiểm soát hệ thống sản xuất và đề xuất công nghệ hiệu quả.

Năng lực đầu ra

Ngành Quản lý Công nghiệp cung cấp kiến thức chuyên môn và đào tạo kỹ năng nghiên cứu và xử lý tình huống; có ý thức học tập suốt đời và ứng xử chuyên nghiệp.
image
Cấu trúc chương trình học

Chương trình đào tạo được xây dựng bao gồm khối kiến thức đại cương, kiến thức chuyên ngành, thực tập và khóa luận tốt nghiệp. 

Năm 1
Năm 2
Năm 3
Năm 4
  • Giới thiệu ngành Quản lý Công nghiệp
  • Luật Kinh tế
  • Kinh tế vi mô
  • Cơ khí đại cương
  • Kỹ năng mềm

Phương pháp học tập, giảng dạy và đánh giá

Để đảm bảo quá trình truyền đạt và tiếp nhận được diễn ra hiệu quả, khoa đã thiết kế các hạng mục để theo dõi như sau:
image
Triển vọng nghề nghiệp

Ngành Quản lý Công nghiệp có triển vọng nghề nghiệp đa dạng và hấp dẫn, cụ thể:

Thiết kế cơ sở vật chất
Giám sát chất lượng sản phẩm
Quản trị năng suất trong sản xuất
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng
Quản lý dây chuyền sản xuất
Trưởng ca/ Giám đốc sản xuất
Giám đốc nhà máy
Chuyên viên ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất
“Không gì là không thể. Hãy là mũi tên gắn với mục tiêu cho đến khi tới đích.”
media
“Không gì là không thể. Hãy là mũi tên gắn với mục tiêu cho đến khi tới đích.”
media
*
*
*
Chọn ngành quan tâm