banner

Công nghệ Thực phẩm

Ngành Công nghệ Thực phẩm được đào tạo theo cách tiếp cận hiện đại. Bên cạnh các môn học chuyên ngành trong lĩnh vực chế biến, bảo quản, vệ sinh an toàn thực phẩm, phân tích và kiểm nghiệm chất lượng thực phẩm. Chương trình đào tạo còn trang bị các môn học hiện đại và các kỹ năng quan trọng.

Giới thiệu chung

Hiện nay, ngành Công nghệ Thực phẩm, chế biến lương thực – thực phẩm được xếp vào một trong 4 nhóm ngành công nghiệp trọng yếu, có hàm lượng khoa học – công nghệ và giá trị gia tăng cao được ưu tiên phát triển.

Mã Ngành

7540101 

Văn Bằng

Kỹ sư Công nghệ Thực phẩm

Tổ hợp môn

A00: Toán – Lý – Hoá  

B00: Toán – Hoá – Sinh  

C08: Văn – Hóa – Sinh  

D08: Toán – Sinh – Anh  

Thời gian đào tạo

4 năm

Đặc điểm nổi bật của chương trình đào tạo

Ngành Công nghệ Thực phẩm đào tạo theo định hướng ứng dụng, hội nhập và khởi nghiệp, được bổ sung cập nhật về tiến bộ kỹ thuật và ứng dụng công nghệ hiện đại.

Hiện đại

Những kiến thức cơ sở và chuyên ngành của ngành Công nghệ Thực phẩm được trang bị theo cách tiếp cận hiện đại. Bên cạnh các môn học chuyên ngành trong lĩnh vực chế biến thực phẩm, chương trình đào tạo
...Xem thêm

Ứng dụng

Chương trình đào tạo được xây dựng theo hướng ứng dụng, 60% các môn học trong chương trình đào tạo có tiết thực hành, thực tập và kiến tập. Giúp sinh viên dễ dàng vận dụng kiến thức và tạo ra sự hứng
...Xem thêm

Sâu sát

Sinh viên sẽ được trực tiếp thực hành tại các cơ sở sản xuất thực phẩm hiện đại. Đồng thời, còn có thể tham gia nhóm nghiên cứu về công nghệ thực phẩm hàng đầu tại Việt Nam.

Ngoại ngữ

Tăng cường kiến thức tiếng Anh chuyên ngành, nâng cao cơ hội làm việc trong lĩnh vực thực phẩm trong môi trường quốc tế.

Nâng cao trình độ

Nhiều sinh viên từ năm 3 hoặc sau khi tốt nghiệp nếu có nguyện vọng sẽ được gửi đi học nâng cao trình độ chuyên môn, ở các môi đại học quốc tế.

Năng lực đầu ra

Sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ Thực phẩm trong vòng 3 đến 5 năm sẽ có năng lực toàn diện, đảm bảo đáp ứng với tiêu chí của ngành.
image
Cấu trúc chương trình học

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Thực phẩm được giảng dạy trong 4 năm. 

Năm 1
Năm 2
Năm 3
Năm 4

Kỹ năng mềm 

Hóa học hữu cơ và thực hành 

Toán kỹ thuật 

Kinh tế chính trị Mác-Lênin 

Sinh học đại cương 

Hóa học đại cương và thực hành 

Pháp luật đại cương 

Tin học cơ bản 

Triết học Mác-Lênin 

Anh văn 3 (AV3) 

Anh văn 2 (AV2) 

Anh văn 7 (AV7) 

Anh văn 1 (AV1) 

Anh văn dự bị (AV0) 

Kiểm tra tiếng Anh đầu khóa 

GDQP4: Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 

GDQP3: Quân sự chung 

Giáo dục thể chất 

GDQP2: Công tác quốc phòng và an ninh 

GDQP1: Đường lối QP và AN của ĐCSVN 

Đại cương về khoa học và Công nghệ thực phẩm 

Phương pháp học tập, giảng dạy và đánh giá

Để đảm bảo đầu ra chất lượng của khóa học, chương trình đã xây dựng khung phương pháp cụ thể.
image
Triển vọng nghề nghiệp

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở nhiều vị trí khác nhau trong doanh nghiệp như:  

Kỹ sư thực hành
Kỹ sư phụ trách kỹ thuật
Nhân viên phòng thí nghiệm
Chuyên viên giám sát thanh tra an toàn vệ sinh thực phẩm
Tư vấn kỹ thuật, kinh doanh thực phẩm
Nhân viên bộ phận thu mua nguyên liệu, phụ gia thực phẩm
Nhân viên vận hành máy sản xuất
Giám sát viên sản xuất
Nhân viên kiểm định chất lượng (QA) /Nhân viên kiểm soát chất lượng nguyên liệu (QC)
Chuyên viên nghiên cứu và phát triển sản phẩm (R&D)
Kỹ sư sản xuất
Muốn thay đổi thế giới bạn phải bắt đầu từ chính mình.
media
Muốn thay đổi thế giới bạn phải bắt đầu từ chính mình.
Hãy nắm lấy cơ hội nâng cao tri thức và xây dựng tương lai theo đúng mơ ước của mình!
media
*
*
*
Chọn ngành quan tâm