banner

Bảo hộ Lao động

Trang bị cho sinh viên kiến thức, kỹ năng, ý thức, trách nhiệm, tinh thần tự học, nghiên cứu để tham gia tư vấn, xây dựng, vận hành, đánh giá và đề xuất các giải pháp cải tiến hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp, phòng tránh tai nạn lao động, cải thiện điều kiện vệ sinh lao động tại các tổ chức, doanh nghiệp.

Giới thiệu chung

Ngành Bảo hộ Lao động đào tạo sinh viên trở thành kỹ sư có kiến thức, kỹ năng, có ý thức, trách nhiệm, có tinh thần tự học, nghiên cứu để tham gia tư vấn, xây dựng, vận hành, đánh giá và cải tiến hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp, phòng tránh tai nạn lao động, vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp các tổ chức.

Mã ngành

7850201   

Thời gian đào tạo

4 năm 

Văn bằng

Kỹ sư Bảo hộ Lao động

 

 

Tổ hợp môn

A00: Toán, Vật lý, Hóa học   

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh   

A02: Toán, Vật lý, Sinh học   

B00: Toán, Hóa học, Sinh học 

 

Đặc điểm nổi bật của chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo ngành Bảo hộ Lao động được xây dựng tiên tiến, hiện đại theo chuẩn quốc tế.

Chuẩn quốc tế

Đối sánh với chương trình đào tạo của Đại học Queensland, Australia (Hạng 52, THE 2022)

Học phần doanh nghiệp

Hơn 30% chương trình đào tạo được học thực tế tại doanh nghiệp với các chuyên gia trong và ngoài nước.

Kỹ năng

Phát triển kỹ năng nghề nghiệp, năng lực ngoại ngữ, kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm theo định hướng công dân toàn cầu.

Năng lực đầu ra

Ngành Bảo hộ Lao động cung cấp kiến thức và đào tạo kỹ năng nghề nghiệp trong đề xuất các giải pháp về kỹ thuật cũng như quản lý về an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp.
image
Cấu trúc chương trình học

Hơn 30% chương trình đào tạo được học thực tế tại doanh nghiệp với các chuyên gia trong và ngoài nước. 

Năm 1
Năm 2
Năm 3
Năm 4
  • Vệ sinh lao động 1 
  • Nguyên lý sinh học người  
  • Tổng quan An toàn sức khỏe nghề nghiệp

Phương pháp giảng dạy, học tập và đánh giá

Để đảm bảo quá trình truyền đạt, tiếp thu kiến thức hiệu quả, Khoa thực hiện các phương pháp sau:
image
Triển vọng nghề nghiệp

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhận các vị trí như sau: 

Giám sát/ Trưởng phòng/ Giám đốc An toàn, Sức khỏe, và Môi trường (HSE) tại các doanh nghiệp
Tư vấn/ Đánh giá các vấn đề liên quan đến hoạt động An toàn, Sức khỏe, và Môi trường
Thanh tra/ Chuyên viên an toàn, vệ sinh lao động tại cơ quan quản lý nhà nước
Giảng dạy/ huấn luyện công tác An toàn vệ sinh lao động tại các trường Đại học/ viện nghiên cứu/ trung tâm đào tạo
“An toàn là trách nhiệm của mọi người.”
media
“An toàn là trách nhiệm của mọi người.”
media
*
*
*
Chọn ngành quan tâm