banner

Chương trình Liên kết quốc tế

Chương trình liên kết quốc tế tại VLU mang đến cho sinh viên cơ hội nhận bằng cấp quốc tế danh giá từ các trường đại học uy tín hàng đầu trên thế giới.

Trường Đại học Văn Lang (VLU) mang đến một môi trường học thuật chất lượng quốc tế, và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cạnh tranh và  trở thành những công dân toàn cầu.
Chương trình đào tạo quốc tế có hai chương trình cho sinh viên lựa chọn. Sinh viên chọn học chương trình 04 năm tại VLU hoặc lựa chọn chuyển tiếp 2+2, 1+3, 3+1 tại trường đối tác và nhận bằng quốc tế. 
Chương trình đào tạo quốc tế của VLU  cung cấp cho sinh viên kiến thức, kỹ năng, trải nghiệm và thái độ của một công dân toàn cầu, vững năng lực, có tính linh hoạt, tư duy có chiến lược, sẵn sàng đối mặt với những thách thức, đổi mới và phát triển toàn vẹn hơn.  

Chính sách học bổng

Chính sách học bổng của chương trình đào tạo quốc tế dành cho những thí sinh xuất sắc, có khát vọng chinh phục kiến thức, những cá nhân năng động và không ngừng thử thách bản thân để  hoàn thiện và, trở thành những phiên bản tốt hơn của chính mình.   

Học bổng "Going Global"

Các thí sinh có thành tích học tập xuất sắc và giải thưởng toàn quốc, cấp tỉnh về học thuật ọoặc văn thể mỹ, tham gia tích cực vào các hoạt động cộng đồng. Học bổng dành cho học phí của năm nhất đại h
...Xem thêm

Học bổng dành cho sinh viên đang theo học 

Dựa vào thành tích học tập của sinh viên, mỗi năm, nhà trường sẽ xét học bổng theo qui định. Học bổng sẽ được thông báo vào đầu năm học.

Học bổng Elite 

Các thí sinh có thành tích học tập xuất sắc trong 03 năm trung học phổ thông, có các giải thưởng quốc tế, cấp toàn quốc về học thuật hoặc văn thể mỹ, các hoạt động cộng đồng. Học bổng dành cho học phí
...Xem thêm
Tin tức & Sự kiện nổi bật
Xem toàn bộ tin tức & sự kiện
Các đối tác chiến lược