banner

Viện Khoa học tính toán & Trí tuệ nhân tạo (COSARI)

Các giá trị cốt lõi của COSARI là "Collaboration", "Openmind", "Support", "Adaptibility", "Responsibility" và "Innovation" để đảm bảo cam kết của chúng tôi về chất lượng, sự tin cậy và hiệu quả. Chúng tôi duy trì tinh thần hợp tác, cởi mở và hỗ trợ lẫn nhau từ sự đóng góp của mỗi thành viên vào sự phát triển chung, từ đó phát triển và phát huy tối đa tiềm năng, sức sáng tạo của các thành viên.

Giới thiệu

Viện COSARI hoạt động theo những phương châm hàng đầu.

Sứ mệnh - Tầm nhìn

Institute for Computational Science and Artificial Intelligence (COSARI) of Van Lang University, was established on 01/10/2022 to perform the primary functions: Carry out scientific research activiti
...Xem thêm
Tìm hiểu thêm

Lịch sử hình thành

Institute for Computational Science and Artificial Intelligence (COSARI) of Van Lang University, was established on 01/10/2022 to perform the primary functions: 1. Carry out scientific research activ
...Xem thêm
Tìm hiểu thêm

Nguồn lực tính toán

Luôn coi trọng và khuyến khích sự sáng tạo, tinh thần học hỏi, nâng cao tầm nhìn và hợp tác cùng phát triển.
Tìm hiểu thêm

Thông điệp của Viện trưởng

Welcome to the website of the Institute for Computational Science and Artificial Intelligence (COSARI). COSARI was founded in October 2022 towards realizing the vision of Van Lang University to becom
...Xem thêm
Tìm hiểu thêm

Thông tin tuyển dụng

Are you passionate about using cutting-edge technology to solve complex problems and make a positive impact on the world? Are you experienced in computational science and artificial intelligence? Then
...Xem thêm
Tìm hiểu thêm

Sơ đồ tổ chức

Get to know about our organizational chart
Tìm hiểu thêm

Đội ngũ của chúng tôi

Find out specific roles of COSARI members and theri information
Tìm hiểu thêm
Các Labs nghiên cứu/thí nghiệm
"Mục đích của giáo dục là giúp chúng ta phát triển tối đa những gì bên trong chúng ta".
media
"Mục đích của giáo dục là giúp chúng ta phát triển tối đa những gì bên trong chúng ta".
- Norman Cousins
media

Tin tức và Sự kiện