banner

Cơ sở nghiên cứu

Các cơ sở của chúng tôi đang sử dụng các công nghệ mới nhất để nâng cao trải nghiệm giáo dục cho sinh viên và giảng viên. Chúng tôi cung cấp nhiều không gian để học tập, cũng như một loạt các phòng thí nghiệm giảng dạy và hội thảo cho các hoạt động khác nhau. Chúng tôi không ngừng nâng cấp các cơ sở của mình với trang thiết bị và nội thất mới nhất để đạt được chất lượng tiêu chuẩn quốc tế và nỗ lực cải thiện chất lượng giáo dục bền vững thông qua các kết quả nghiên cứu.

Đặt nền móng cho các tác động có ảnh hưởng

Chúng tôi tin rằng những khám phá là nền tảng của những đổi mới, từ đó thúc đẩy những tác động có tầm ảnh hưởng. Thông qua nghiên cứu ứng dụng, chúng tôi khám phá vô số ý tưởng tiềm năng và giả thuyết mới mỗi ngày để đặt nền tảng vững chắc cho các phương pháp, kỹ thuật hoặc vật liệu mới có thể phục vụ cho việc cải thiện xã hội.

Phòng thí nghiệm
image
image
image
image
image
Đi đầu trong đổi mới thông qua mọi nghiên cứu
media
Đi đầu trong đổi mới thông qua mọi nghiên cứu
Tại Văn Lang, chúng tôi hiểu rõ vai trò bao trùm của hoạt động nghiên cứu khoa học tại một trường đại học: thúc đẩy xã hội hướng tới tri thức mới và đổi mới. Mục đích của chúng tôi là tạo ra một môi trường thuận lợi để nghiên cứu khoa học phát triển, từ đó giúp chúng tôi dẫn đầu hành trình khám phá
...Xem thêm
media
Thư viện
image
image
image
image
image
Phòng thí nghiệm VR
image
image
image
image
image