Đánh giá chất lượng và ứng dụng công nghệ đất ngập nước với sự tham gia của cỏ năng (eleocharis dulcis) để xử lý nước thải nuôi tôm.

Tác Giả
Ngày
Chia sẻ qua
iconiconicon
thumbnail

Tại Trường Đại học Văn Lang, chúng tôi hướng tới mang đến những nghiên cứu khoa học mang tính ứng dụng cao, có thể chuyển giao vào trong quá trình đào tạo, nhằm mang lại những tác động tích cực đến xã hội. 

Liên hệ để nhận thông tin tư vấn & hỗ trợ

Liên hệ chúng tôi
Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên
Email: hotrosinhvien@vlu.edu.vn
*
Bạn là (Vui lòng lựa chọn)
*
*