Thực trạng quản lý hoạt động đào tạo ngành thời trang tại các trường đại học thành phố Hồ Chí Minh

Tác Giả
Trần Thị Mỹ Duyên
Ngày
31/12/2019
Chia sẻ qua
iconiconicon
thumbnail

Liên hệ để nhận thông tin tư vấn & hỗ trợ

Liên hệ chúng tôi
Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên
Email: hotrosinhvien@vlu.edu.vn
*
Bạn là (Vui lòng lựa chọn)
*
*