Nghiên cứu các phương trình khuếch tán của vật chất hoặc vi sinh vật bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng ngẫu nhiên

Tác Giả
Ngày
14/11/2022
Chia sẻ qua
iconiconicon
thumbnail

Tại Trường Đại học Văn Lang, chúng tôi hướng tới các nghiên cứu khoa học mang tính ứng dụng cao, có thể chuyển giao vào trong quá trình đào tạo, nhằm mang lại những ảnh hưởng tích cực đến cho xã hội.  

Liên hệ để nhận thông tin tư vấn & hỗ trợ

Liên hệ chúng tôi
Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên
Email: hotrosinhvien@vlu.edu.vn
*
Bạn là (Vui lòng lựa chọn)
*
*