Dự án chuyển giao công nghệ sản xuất trà thảo mộc

Tác Giả
Viện IAMTECH
Ngày
14/11/2022
Chia sẻ qua
iconiconicon
thumbnail

Chuyển giao công nghệ sản xuất sản phẩm trà từ loại thảo mộc độc đáo, có hiệu quả tích cực cho sức khỏe người sử dụng cho doanh nghiệp để ứng dụng và thương mại hóa.

Liên hệ để nhận thông tin tư vấn & hỗ trợ

Liên hệ chúng tôi
Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên
Email: hotrosinhvien@vlu.edu.vn
*
Bạn là (Vui lòng lựa chọn)
*
*