media
Trịnh Thị Thúy
Phó Trưởng Bộ môn Quản trị Nhà hàng & Dịch vụ ăn uống
đơn vị
Du lịch
Bằng cấp
Tiến sĩ
Liên hệ
thuy.tt@vlu.edu.vn