media
Trần Thị Thùy Trang
Trưởng Bộ môn Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành
đơn vị
Du lịch
Bằng cấp
Tiến sĩ
Liên hệ
trang.tranthi@vlu.edu.vn