Trường Đại học Văn Lang tổ chức đóng góp ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (Sửa đổi)

Tác Giả
Tổng hợp
Ngày
15/03/2023(192 lượt xem)
Chia sẻ qua
iconiconicon
thumbnail

Ngày 16/03/2023, Trường Đại học Văn Lang tổ chức hội thảo đóng góp ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (Sửa đổi), tổng hợp nhiều ý kiến quan trọng được cán bộ, giảng viên, nhân viên Nhà trường tích cực đóng góp.

Từ ngày 03/1 - 15/3/2023, toàn văn dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được đăng tải để lấy ý kiến trực tiếp và rộng rãi trên cả nước. Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, đã có gần 8000 lượt ý kiến của các tổ chức, cá nhân đóng góp cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) thông qua website thu nhận ý kiến nhân dân của Bộ, các hội nghị được tổ chức và kết nối liên địa phương.

Ngày 16/03/2023, Trường Đại học Văn Lang tro chức hội thảo đóng góp ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (Sửa đổi).

Ngày 16/03/2023, Trường Đại học Văn Lang tổ chức hội thảo đóng góp ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (Sửa đổi). Hội đồng trường, Ban giám hiệu, Trưởng đơn vị các Khoa/ Viện/ Phòng đào tạo và nhóm chuyên gia, giảng viên của Khoa Luật - Trường Đại học Văn Lang đã tiến hành thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến cho dự thảo Luật Đất đai (Sửa đổi). Các nội dung đóng góp tập trung vào hai vấn đề chính: lấy ý kiến về xây dựng bố cục của toàn bộ dự thảo và phân tích, xây dựng nội dung - kỹ thuật trình bày dự thảo Luật Đất đai (Sửa đổi).

Buổi hội thảo có sự tham gia và đóng góp ý kiến tích cực của các cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường Đại học Văn Lang.

Dựa trên bản dự thảo, Ban giám hiệu, các Trưởng đơn vị và những chuyên gia, giảng viên Trường Đại học Văn Lang đã chia sẻ, lấy ý kiến đóng góp cho 10 nhóm nội dung chính: Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; Về người sử dụng đất, hộ gia đình sử dụng đất; Căn cứ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số; Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; Quy định về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất; Việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua việc thỏa thuận về quyền sử dụng đất; Việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hằng năm; Nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể và vấn đề thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai.

Những kiến nghị của Trường Đại học Văn Lang nói riêng và của toàn dân nói chung mang nhiều ý nghĩa quan trọng với dự thảo Luật Đất đai (Sửa đổi) để đảm bảo tính dân chủ và tính chuyên sâu của Luật. Sau Hội thảo, Trường Đại học Văn Lang sẽ tổng hợp các ý kiến đóng góp gửi về Sở Tài nguyên & Môi trường Tp.HCM theo đúng quy trình lấy ý kiến góp ý, từng bước tiến đến việc hoàn thiện Luật Đất đai (Sửa đổi).

Tin: Tổng hợp
Hình ảnh: Minh Trí

Thẻ