Trường Đại học Văn Lang được công nhận là thành viên của Ban Điều hành Mạng lưới các cơ sở đào tạo Luật tại Việt Nam

Tác Giả
Khoa Luật – Trường Đại học Văn Lang
Ngày
11/03/2023
Chia sẻ qua
iconiconicon
thumbnail

Ngày 11/3/2023, Trường Đại học Văn Lang đã được bầu là Thành viên không thường trực Ban điều hành Mạng lưới các cơ sở đào tạo luật tại Việt Nam trong khuôn khổ Hội nghị thường niên Mạng lưới các cơ sở đào tạo luật tại Việt Nam.

Ngày 11/3/2023, tại Hội nghị thường niên Mạng lưới các cơ sở đào tạo luật tại Việt Nam, Trường Đại học Văn Lang đã được bầu là Thành viên không thường trực Ban điều hành Mạng lưới. Đây là một sự kiện quan trọng đánh dấu lần đầu tiên một trường đại học tư thục được tham gia Ban điều hành Mạng lưới.

Trường Đại học Văn Lang được công nhận là thành viên của Ban Điều hành Mạng lưới các cơ sở đào tạo Luật tại Việt Nam - a (1).jpeg

Hội nghị đã tổng kết hoạt động của Mạng lưới năm 2022; đề xuất phương hướng hoạt động của mạng lưới năm 2023 và những năm tiếp theo; kết nạp các thành viên mới của Mạng lưới và bầu 02 thành viên không thường trực của Ban điều hành Mạng lưới nhiệm kỳ 2023, trong đó có Trường Đại học Văn Lang.

Trường Đại học Văn Lang được công nhận là thành viên của Ban Điều hành Mạng lưới các cơ sở đào tạo Luật tại Việt Nam - a (1).jpg

Hội nghị cũng bàn về việc tổ chức các diễn đàn học thuật, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm (Legal Talkshow) theo hình thức online và offline hàng tháng; thảo luận về các chủ đề như chia sẻ nguồn lực, nghiên cứu khoa học, phát triển chương trình đào tạo, đảm bảo chất lượng và phục vụ cộng đồng…

Trường Đại học Văn Lang được công nhận là thành viên của Ban Điều hành Mạng lưới các cơ sở đào tạo Luật tại Việt Nam - a (2).jpg

Tại Hội nghị, đại diện các Trường đã thống nhất tôn chỉ và mục đích của Mạng lưới là “tạo diễn đàn để các cơ sở đào tạo luật ở Việt Nam trao đổi các vấn đề cùng quan tâm về đào tạo, nghiên cứu luật học, thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa các cơ sở đào tạo luật, đề xuất, kiến nghị chính sách, pháp luật đặc biệt là những chính sách, pháp luật liên quan đến đào tạo luật và thực hành nghề luật”. 

Trường Đại học Văn Lang được công nhận là thành viên của Ban Điều hành Mạng lưới các cơ sở đào tạo Luật tại Việt Nam - a (3).JPG

Mạng lưới các cơ sở đào tạo luật ở Việt Nam là tổ chức tự nguyện của các cơ sở đào tạo luật ở Việt Nam để kết nối, thúc đẩy trao đổi, hợp tác hướng đến mục tiêu cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực pháp luật có chất lượng cao, phục vụ sự nghiệp xây dựng nhà nước pháp quyền, cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế. Hy vọng Mạng lưới sẽ ngày càng hoạt động tích cực và hiệu quả để đạt được tôn chỉ, mục đích của Mạng lưới.

Tin: Khoa Luật – Trường Đại học Văn Lang

Thẻ