Trường Đại học Văn Lang đạt chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn FIBAA

Tác Giả
Trường Đại học Văn Lang
Ngày
05/03/2024(4824 lượt xem)
Chia sẻ qua
iconiconicon
thumbnail

Ngày 06/03/2024, trong cuộc họp lần thứ 13, Ủy ban Kiểm định và Chứng nhận FIBAA (FIBAA Accreditation and Certification Committee) đã chính thức trao Dấu Chất lượng FIBAA cho Trường Đại học Văn Lang. Đây là sự công nhận chất lượng của một tổ chức kiểm định uy tín quốc tế cho Trường.

vlu-dat-chung-nhan-kiem-dinh-chat-luong-co-so-giao-duc-theo-tieu-chuan-fibaa-a.jpg

Trước đó, trong năm học 2022-2023, Trường Đại học Văn Lang tham gia kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn FIBAA (Châu Âu). Tháng 9/2023, đoàn chuyên gia từ tổ chức FIBAA đến Việt Nam trực tiếp đánh giá, thực hiện khảo sát thực tế, phỏng vấn lãnh đạo Trường, lãnh đạo các đơn vị, giảng viên, nhân viên hỗ trợ, sinh viên và cựu sinh viên để đánh giá toàn diện các mặt hoạt động của Trường Đại học Văn Lang, phục vụ công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục.  

vlu-dat-chung-nhan-kiem-dinh-chat-luong-co-so-giao-duc-theo-tieu-chuan-fibaa-b.jpg

FIBAA là tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục đại học uy tín quốc tế, sử dụng tiêu chuẩn kiểm định của Châu Âu. Dấu Chất lượng của FIBAA được công nhận rộng rãi trên thế giới. Quy trình kiểm định FIBAA vô cùng nghiêm ngặt, đòi hỏi các trường đại học phải đáp ứng các tiêu chuẩn cao về xây dựng chiến lược, quản lý chất lượng, chất lượng của đội ngũ giảng viên, nghiên cứu khoa học, các dịch vụ hỗ trợ sinh viên, cơ sở vật chất, chương trình đào tạo và giá trị thực tiễn mang lại cho sinh viên.  

vlu-dat-chung-nhan-kiem-dinh-chat-luong-co-so-giao-duc-theo-tieu-chuan-fibaa-c.jpg

Trường Đại học Văn Lang được công nhận chất lượng với 100% tiêu chí đạt chuẩn (meet the quality requirements), trong đó có gần 50% số tiêu chí đạt mức vượt yêu cầu chất lượng (exceed the quality requirements) trở lên. Đặc biệt, Trường có 02 tiêu chí được đánh giá vượt trội (exceptional), mức chất lượng cao nhất mà chưa trường đại học nào được Ủy ban Kiểm định và Chứng nhận FIBAA công nhận cho đến hết năm 2023.

vlu-dat-chung-nhan-kiem-dinh-chat-luong-co-so-giao-duc-theo-tieu-chuan-fibaa-d.jpg

Trong tiêu chí được đánh giá vượt trội về “Mục tiêu chiến lược” (Strategic Objectives), các chuyên gia Châu Âu khi khảo sát thực tế tại Trường Đại học Văn Lang đã ghi nhận Nhà trường không chỉ xây dựng các mục tiêu chiến lược phù hợp với sứ mạng và tầm nhìn của Trường, mà còn theo đuổi cách tiếp cận cải tiến liên tục và là căn cứ để các đơn vị cũng như từng cá nhân của Trường xây dựng chiến lược cho riêng mình. Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài cũng đã xác nhận rằng các mục tiêu chiến lược của Trường Đại học Văn Lang được triển khai thông qua kế hoạch công tác hàng năm, được phản ánh qua các chỉ số đo lường hiệu quả hoạt động chính (KPI) của toàn Trường và của từng đơn vị trong từng năm học.

vlu-dat-chung-nhan-kiem-dinh-chat-luong-co-so-giao-duc-theo-tieu-chuan-fibaa-e.jpg

Trong quá trình đánh giá, đoàn chuyên gia đánh giá ngoài rất có ấn tượng về chiến lược quản lý chất lượng vượt trội, trong đó có tính đến các yêu cầu và mục tiêu phát triển của Trường. Đoàn chuyên gia đã ghi nhận một cách tiếp cận rất toàn diện và chi tiết mà bước thực thi cuối cùng là kế hoạch phát triển cá nhân của mỗi thành viên của Trường. Điều này cũng cho thấy văn hóa chất lượng được phát triển tại Trường Đại học Văn Lang, trong đó chiến lược quản lý chất lượng đã được áp dụng đến từng thành viên của Trường, mà ở đó tất cả mọi người đều biết những bước riêng lẻ nào cần phải thực hiện. Trong các cuộc phỏng vấn, đoàn chuyên gia cũng đã tìm hiểu về văn hóa Văn Lang, trong đó sự phát triển hơn nữa của Trường được đặt lên hàng đầu và mọi người đều cống hiến hết mình vì điều này. Đây là những nhận định của đoàn chuyên gia đánh giá về tiêu chí “Chiến lược Quản lý chất lượng” được đánh giá vượt trội của Trường Đại học Văn Lang. 

vlu-dat-chung-nhan-kiem-dinh-chat-luong-co-so-giao-duc-theo-tieu-chuan-fibaa-f.jpg

Việc được tổ chức FIBAA kiểm định khẳng định Trường Đại học Văn Lang đạt chuẩn chất lượng quốc tế. Một cách tổng thể, đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đã có ấn tượng rất tích cực về Trường Đại học Văn Langghi nhận hệ thống quản lý chất lượng là một điểm mạnh của Trường, trong đó văn hóa chất lượng có tác động sâu sắc đến tất cả các thành viên. Nhà trường đã xây dựng được tuyên bố sứ mạng thực sự mạnh mẽ, cung cấp cho Trường một tầm nhìn rõ ràng về vị trí mà Trường hướng tới và những bước đi cần thiết để đạt được vị trí đó. 

vlu-dat-chung-nhan-kiem-dinh-chat-luong-co-so-giao-duc-theo-tieu-chuan-fibaa-g.jpg

Nhận được Dấu Chất lượng của FIBAA theo tiêu chuẩn Châu Âu và những ý kiến đánh giá khách quan của các chuyên gia kiểm định giáo dục đại học quốc tế là minh chứng rõ nét ghi nhận những nỗ lực không ngừng nghỉ của Trường Đại học Văn Lang trong chiến lược xuyên suốt của Trường hướng tới hội nhập và nâng cấp toàn diện theo chuẩn quốc tế, hiện thực hóa tầm nhìn “trở thành một trong những trường đại học trẻ được ngưỡng mộ nhất Châu Á vào năm 2030”.

Thẻ