Phát động cuộc thi “Ý tưởng đổi mới, sáng tạo sinh viên Văn Lang” mùa 2

Tác Giả
Phan Minh Anh
Ngày
31/03/2022
Chia sẻ qua
iconiconicon
thumbnail

Tôn vinh những giá trị đổi mới và sáng tạo

Cuộc thi “Ý tưởng đổi mới, sáng tạo sinh viên Văn Lang” mùa 1 năm 2019 đã tổ chức thành công khi thu hút 40 bài dự thi, trong đó có 13 bài đạt chất lượng tốt vào vòng chung kết. Năm nay, cuộc thi mùa 2 hướng đến những ý tưởng sáng tạo, nghiên cứu giải quyết các vấn đề trong quản lý, điều hành tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng hoặc những ý tưởng kinh doanh sản phẩm khởi nghiệp, giải quyết các nhu cầu thực tế của xã hội.

Ban tổ chức yêu cầu các ý tưởng, sản phẩm dự thi phải có tính mới sáng tạo và phù hợp với nhu cầu thực tiễn; khuyến khích các ý tưởng có mô hình hoặc hình ảnh minh họa. Đồng thời, để tránh trường hợp tranh chấp quyền tác giả, Ban tổ chức cuộc thi yêu cầu tác giả không được sao chép ý tưởng của người khác; các sản phẩm, ý tưởng dự thi chưa được công bố trên các phương tiện truyền thông đại chúng tính tới thời điểm nộp hồ sơ tham dự cuộc thi;  ý tưởng, sản phẩm dự thi không có các tranh chấp về quyền tác giả. Ngoài ra, ý tưởng, sản phẩm dự thi phải phù hợp với các quy định của phát luật Việt Nam hiện hành, với đạo đức xã hội và văn hóa Việt Nam.

Tác giả gửi bài dự thi cam kết thực hiện và phát triển thành đề tài hoàn chỉnh để gửi bài dự thi các cấp (Ban tổ chức sẽ mời giảng viên hỗ trợ, hướng dẫn tác giả viết đề tài). Sản phẩm dự thi sẽ được đánh giá bởi Hội đồng Giám khảo có chuyên môn, uy tín là các thầy/ cô lãnh đạo, giảng viên của Trường Đại học Văn Lang và chuyên gia ở các tổ chức uy tín thuộc các lĩnh vực dự thi.

Đây là cơ hội để sinh viên Trường Đại học Văn Lang thể hiện tài năng, tư duy sáng tạo, tạo hứng thú và đam mê với nghiên cứu khoa học, tìm kiếm cơ hội trải nghiệm và góp phần thay đổi xã hội trong cộng đồng Văn Lang nói riêng và xã hội nói chung.