banner

Kết nối cộng đồng

VLU tin rằng kết nối cộng đồng không chỉ gói gọn trong các hoạt động tình nguyện hay từ thiện mà còn có nhiều hoạt động khác như tham gia các chiến dịch hoặc tổ chức các dự án vì cộng đồng. Bằng cách tham gia, kết nối và tạo ảnh hưởng cả trong và ngoài VLU, chúng tôi chia sẻ trách nhiệm truyền cảm hứng cho toàn thể sinh viên và nhân viên, nhằm đảm bảo duy trì một cộng đồng lành mạnh, sôi động và thịnh vượng.

Về chúng tôi
Gắn kết cộng đồng
Câu chuyện của chúng tôi
Sự kiện
Tài nguyên
Mục lục
Về chúng tôi
Gắn kết cộng đồng
Câu chuyện của chúng tôi
Sự kiện
Tài nguyên
Chúng ta cùng nhau tạo nên sự khác biệt!
VLU cam kết hướng dẫn sinh viên tiên phong trong những vấn đề mới. Cùng với khả năng riêng của mình, các bạn có thể tạo ra những tác động truyền cảm hứng và mang lại lợi ích cho xã hội. Chúng tôi tin rằng Văn Lang là nơi bạn có thể đóng góp giá trị của mình cho cộng đồng.
media
ThS. Đinh Xuân Tỏa
Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên
Giáo dục mỗi học sinh một cách toàn diện, mở ra chân trời cơ hội mới và mang đến những thay đổi lớn lao trên thế giới là tất cả những gì chúng tôi hướng tới. Bằng cách tham gia vào lý tưởng giáo dục này, bạn có thể tạo ra những tác động nhằm thay đổi tương lai.

Mục đích của các hoạt động phục vụ cộng đồng

Nâng cao ý thức trách nhiệm cộng đồng môi trường sinh viên đại học

Khuyến khích sinh viên tham gia vào các hoạt động cộng đồng một cách có trách nhiệm để hỗ trợ và nâng cao sự phát triển của xã hội.

Tăng cường sự hiểu biết của sinh viên về cộng đồng và nơi các bạn sinh sống, học tập và làm việc

Mở rộng cơ hội cho sinh viên VLU trải nghiệm và học hỏi trong và ngoài trường đại học

Trang bị cho sinh viên kiến ​​thức, kỹ năng và kinh nghiệm để giúp các bạn điều hành các hoạt động cộng đồng, giúp xây dựng các cộng đồng và xã hội tốt đẹp hơn

Cung cấp các nguồn lực toàn diện để cải thiện kỹ năng lãnh đạo của sinh viên, đồng thời khuyến khích sinh viên tham gia vào các cộng đồng để mang lại những đóng góp tích cực.

Xây dựng Trường Đại học Văn Lang và các đơn vị khác trở thành những tổ chức giáo dục gắn kết cộng đồng có uy tín tại Việt Nam và thế giới

Củng cố danh tiếng của VLU bằng cách thúc đẩy, đón nhận và hoà nhập vào các cộng đồng khác nhau trong môi trường giáo dục toàn diện.

Xây dựng hình ảnh trường đại học mang tính hiện đại, văn minh, hội nhập quốc tế

Mở rộng quan hệ đối tác quốc tế của VLU bằng cách phát triển các mối quan hệ.
Khám phá tác động của VLU trong nước và trên toàn thế giới
Khám phá những cách mà VLU đang kết nối và xây dựng cộng đồng, đồng thời tìm hiểu cách các bạn có thể đồng hành cùng chúng tôi để tạo nên sự khác biệt.

Liên hệ để nhận thông tin tư vấn & hỗ trợ

Liên hệ chúng tôi
Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên
Email: hotrosinhvien@vlu.edu.vn
*
Bạn là (Vui lòng lựa chọn)
*
*