banner

Khoa Kỹ thuật An toàn

Tập trung đội ngũ giàu kinh nghiệm, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, cam kết trở thành địa chỉ uy tín trong lĩnh vực an toàn, sức khỏe nghề nghiệp với phương châm chuyên nghiệp, hợp tác, trách nhiệm, thích ứng, sáng tạo và quốc tế hóa.

Mục lục
Thành tựu & Con số nổi bật

Với sự nỗ lực và tinh thần sáng tạo, Khoa Kỹ thuật An toàn đã đạt được những thành tựu đáng tự hào.

Xem thêm cột mốc VLU
Xem thêm cột mốc VLU
02
ngành đào tạo
20
giảng viên cơ hữu, nghiên cứu viên và chuyên gia
200+
đề tài, dự án khoa học công nghệ và công bố khoa học

Đặc điểm nổi bật

Sinh viên sẽ có cơ hội tiếp cận và trải nghiệm những giá trị tuyệt vời khi học tập tại Khoa Kỹ thuật An toàn.
image
Các ngành đào tạo
Khoa hiện tại đào tạo 2 ngành chính
Khám phá các ngành
Đối tác chiến lược

Đội ngũ của chúng tôi

Khoa Kỹ thuật An toàn có 8 tiến sĩ và 12 thạc sĩ là giảng viên có kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu trong lĩnh vực an toàn, sức khỏe nghề nghiệp và quản lý công nghiệp.

Tin tức & Sự kiện
Xem thêm