banner

Khoa Điều dưỡng và Kỹ thuật Y học

Thực hiện chiến lược phát triển trường Đại học Văn Lang là nơi đào tạo đa lĩnh vực đáp ứng nhu cầu đa dạng của xã hội và hội nhập quốc tế. Năm 2017, Nhà trường ra quyết định thành lập Khoa Y Dược với đề án mở ngành Dược, Điều dưỡng và Kỹ thuật Xét nghiệm Y học. Năm 2018, khoa tuyển sinh khóa đầu tiên với hơn 200 sinh viên trúng tuyển. Cùng với sự lớn mạnh của hệ thống giáo dục Văn Lang, năm 2020 nhà trường ra quyết định tách khoa để tạo điều kiện cho khoa tập trung phát triển các ngành đào tạo thuộc khối Điều dưỡng và Kỹ thuật Y học. Đến thời điểm hiện nay, khoa có hơn 600 sinh viên thuộc 02 ngành Điều dưỡng và Kỹ thuật Xét nghiệm Y học.

Tổng quan
Đội ngũ
Tổng quan
Tổng quan
Đội ngũ

Đặc điểm nổi bật

Là đơn vị thuộc khối khoa học Sức khỏe, Khoa Điều dưỡng và Kỹ thuật Y học đã được trang bị cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ giảng viên nhiều kinh nghiệm và tâm huyết với nghề và hệ thống các cơ sở thực hành có uy tín và chất lượng.
image
Các ngành đào tạo
Khám phá các ngành
Đối tác chiến lược