HỘI NGHỊ KHOA HỌC SINH VIÊN NGÀNH LUẬT NĂM HỌC 2022 - 2023

from
05:00 PM 01/09/2022
to
04:59 PM 02/09/2022
Địa chỉ
Chia sẻ qua
iconiconicon

Đăng ký tham dự sự kiện

*
*
*
*
*
Chọn chuyên ngành

Liên hệ để nhận thông tin tư vấn & hỗ trợ

Liên hệ chúng tôi
Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên
Email: hotrosinhvien@vlu.edu.vn
*
Bạn là (Vui lòng lựa chọn)
*
*