CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU: SÂN KHẤU HỌC ĐƯỜNG NGHỆ THUẬT SÂN KHẤU "HÁT BỘI"

from
11:00 AM 13/07/2022
to
02:00 PM 13/07/2022
Địa chỉ
Chia sẻ qua
iconiconicon

Đăng ký tham dự sự kiện

*
*
*
*
*
Chọn chuyên ngành

Liên hệ để nhận thông tin tư vấn & hỗ trợ

Liên hệ chúng tôi
Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên
Email: hotrosinhvien@vlu.edu.vn
*
Bạn là (Vui lòng lựa chọn)
*
*